ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι… αστυνομικοί των δασών

Στους δασικούς υπαλλήλους αναθέτει ρόλο «αστυνομικών» το υπουργείο Γεωργίας, με νέες αρμοδιότητες, που περιλαμβάνουν εκτός από περιπολίες στις δασικές εκτάσεις, κατασχέσεις των παράνομα διακινούμενων δασικών προϊόντων και τη διερεύνηση των προσωπικών στοιχείων διερχόμενων οδηγών.

Ελεγχοι οδηγών και Ι.Χ.

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που κατατέθηκε χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία προβλέπει ειδικότερα ότι οι δασικοί υπάλληλοι μπορούν να προβαίνουν στον έλεγχο ταυτότητας των οδηγών και την έρευνα των αυτοκινήτων. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε κατάλληλα σημεία των δρόμων, ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων. Σε περίπτωση που ο οδηγός αρνηθεί να ελεγχθεί από τους δασικούς υπαλλήλους ή δεν μπορούν να εξακριβωθούν τα στοιχεία του οδηγού, τότε μπορούν να ζητούν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος.

Οι υπάλληλοι, κατά τους ελέγχους, πρέπει να φορούν ειδική στολή και να φέρουν το ειδικό σήμα, που θα επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους πριν από κάθε ενέργεια. Με το Διάταγμα καθορίζεται ο τύπος της υπηρεσιακής ταυτότητας, το ειδικό σήμα που θα φέρουν στο πηλήκιο (τύπου τζόκεϊ σε σκούρο πράσινο χρώμα) και η υπηρεσιακή στολή (λαδί πουκάμισο, σκούρο πράσινο παντελόνι κ.ά.).

Οι δασικοί υπάλληλοι, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, ασκούν ελέγχους σε δασικές εκτάσεις, οδικές αρτηρίες και παράλιες περιοχές, ενώ ελέγχουν την παράνομη διακίνηση του δασικού πλούτου και των εμπορευμάτων (παράνομη υλοτομία, παράνομο κυνήγι, αυθαίρετες κατασκευές).

Κατασχέσεις

Μπορούν, επίσης, να προβαίνουν σε κατασχέσεις των παράνομα διακινουμένων δασικών προϊόντων, καθώς και των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες πράξεις (κατάσχεση αυτοκινήτων, όπλων, εργαλείων).