ΚΟΙΝΩΝΙΑ

H «δωρεάν» παιδεία κοστίζει 1,8 δισ. ευρώ

H «δωρεάν» παιδεία κοστίζει ετησίως για τους Ελληνες 1,8 δισ. ευρώ! Τα στοιχεία της αρμόδιας επιτρόπου κ. Βιβιάν Ρέντινγκ είναι συγκλονιστικά. Από αυτά προκύπτει ότι οι ιδιωτικές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για την εκπαίδευση αποτελούν το 2,4% του συνόλου των δαπανών τους, τη στιγμή κατά την οποία ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι μόλις 0,5%. Για την εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι το εισόδημα των Ελλήνων είναι το χαμηλότερο μεταξύ των 15 εταίρων, προσεγγίζοντας το 67% του κοινοτικού μέσου όρου.