ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξαγωγικό προϊόν η τεχνογνωσία ασφάλειας

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (KEMEA), η δημιουργία του οποίου είχε εξαγγελθεί από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης πριν ακόμα από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ως ο φορέας που θα διαχειριζόταν μεταολυμπιακά την τεχνογνωσία ασφάλειας που απέκτησε η χώρα μας, ετέθη πλέον και τυπικά σε λειτουργία, μετά την ψήφιση στις αρχές της εβδομάδας του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή. Οπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με τη λειτουργία του KEMEA επιχειρείται να λειτουργήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας ένας φορέας ανάλογος με τα ινστιτούτα στρατηγικών μελετών σε θέματα ασφάλειας, που λειτουργούν σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Οπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «σκοπός του KEMEA είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την πολιτική ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, για τα θέματα αυτά, προς το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή άλλους φορείς».

Οι δραστηριότητες

Ο σκοπός αυτός υλοποιείται στην πράξη με μια σειρά από δραστηριότητες του KE.ME.A.:

– Διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών για θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Αλλά και εκπόνηση και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό ή σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών.

– Συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

– Μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και των ποιοτικών και ποσοστικών μεταβολών της εγκληματικότητας στην ελληνική επικράτεια, καθώς και σχεδιασμός μεθόδων και πρακτικών αντεγκληματικής πολιτικής. Ακόμη, υποβολή προτάσεων για την εναρμόνιση των μέτρων πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος με τις συνταγματικές αρχές, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

– Παρακολούθηση, μελέτη και αξιολόγηση των τεχνολογικών εξελίξεων στα συστήματα ασφάλειας. Διατύπωση προτάσεων για την τεχνογνωσία ασφάλειας που κατέχει, σε χώρες του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς.

– Υποστήριξη διαδικασιών διασυνοριακής συνεργασίας.

– Διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δημοσίευση ερευνητικών και επιστημονικών πορισμάτων.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης θα μπορεί να αναθέτει στο KEMEA ερευνητικά προγράμματα, μελέτες και γνωμοδοτήσεις για συγκεκριμένα θέματα, ενώ στα ερευνητικά προγράμματα μπορούν να απασχολούνται, έπειτα από σχετική έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και μεταπτυχιακοί ερευνητές ή υπότροφοι, στο πλαίσιο μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής.

Το KEMEA διαρθρώνεται σε τέσσερις τομείς: Μελετών – Ερευνών και Τεκμηρίωσης, Αντεγκληματικής Πολιτικής, Διεθνούς Συνεργασίας και Επικοινωνίας, και Τεχνολογίας και Συστημάτων και θα λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Εκτιμάται ότι από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, κυρίως προς χώρες του εξωτερικού που επιδιώκουν συνεργασία και παροχή τεχνογνωσίας ασφάλειας, θα έχει σημαντικά έσοδα. Μάλιστα, προβλέπεται ότι μέρος των εσόδων του KEMEA θα αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Διεθνείς συνεργασίες

Το KEMEA έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία με την Κίνα για τον σχεδιασμό ασφάλειας, εν όψει της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 και το σχετικό πρωτόκολλο αναμένεται να υπογραφεί μέσα στον μήνα. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται επαφές με τη Γερμανία για τη διοργάνωση του Μoυντιάλ του 2006, με την Ιταλία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2006, με το Κατάρ που έχει αναλάβει τη διοργάνωση των Πανασιατικών Αγώνων του 2006. Επιπλέον, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τη Βραζιλία, εν όψει της διοργάνωσης των Παναμερικανικών Αγώνων του 2007, από Αυστρία και Ελβετία που συνδιοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2008 και από τη Νότιο Αφρική, εν όψει της διοργάνωσης του Μουντιάλ του 2010. Τέλος, έχει εγκαινιασθεί διάλογος με τη Βρετανία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Εκτιμάται ότι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες αλλά και άλλες που θα προκύψουν στην πορεία, θα προκύψουν σημαντικά έσοδα, τα οποία θα αποσβέσουν μέρος του υπέρογκου κόστους ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων. Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα αναβαθμισθεί διεθνώς το κύρος των ελληνικών αρχών ασφάλειας, που έτσι κι αλλιώς, βγήκαν πολλαπλά κερδισμένες σε αυτό το επίπεδο, μετά την επιτυχή διοργάνωση ασφαλών Ολυμπιακών Αγώνων.

Κέντρο Ασκήσεων και Εκπαίδευσης

Το έργο του KEMEA, που είναι κυρίως θεωρητικό, αναμένεται να συμπληρώσει το υπό ίδρυση Διαβαλκανικό και Μεσογειακό Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και Εκπαίδευσης, που θα έχει ένα περισσότερο πρακτικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο θα έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την εκπόνηση σεναρίων ασκήσεων και την οργάνωση εκπαιδεύσεων, προκειμένου να παρέχεται σε στελέχη υπηρεσιών ασφάλειας ξένων χωρών υψηλού επιπέδου κατάρτιση πάνω σε ειδικά ζητήματα ασφάλειας. Επιπλέον, μέσω του συγκεκριμένου φορέα εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η ανάπτυξη μιας «κοινής γλώσσας» κι ενός μοντέλου δράσης με κοινές συντεταγμένες με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, κάτι που θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των διωκτικών αρχών αλλά και την καλύτερη αντιμετώπιση διασυνοριακών κρίσεων σε θέματα ασφάλειας. Μάλιστα, υπάρχει η σκέψη το Κέντρο να ενταχθεί και να λειτουργήσει σαν τμήμα του KEMEA.