ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολικά με φθαρμένα λάστιχα και χωρίς ζώνες

Παραβάσεις διαπιστώθηκαν στο 20% των σχολικών λεωφορείων που ελέγχθησαν κατά την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς από την Τροχαία και από τα μικτά κλιμάκια της Νομαρχίας Αθηνών. Στα 464 λεωφορεία που ελέγχθησαν, παραβάσεις διαπιστώθηκαν στα 88. Μάλιστα, εξαιτίας της σοβαρότητας των παραβάσεων, τρία από αυτά ακινητοποιήθηκαν, ενώ σε πέντε ακόμη αφαιρέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Οπως ανακοίνωσαν από την Τροχαία, αλλά και από τη Νομαρχία Αθηνών, οι συχνότερες παραβάσεις αφορούν την έλλειψη ζωνών ασφαλείας, καθώς και τα φθαρμένα ελαστικά των αυτοκινήτων. Ωστόσο τα προβλήματα και οι ελλείψεις των σχολικών ποικίλλουν και αφορούν την έλλειψη πυροσβεστήρων, την απουσία ταχογράφων ή ακόμα και την παντελή έλλειψη των απαραίτητων σημάνσεων. Για παράδειγμα, τα κλιμάκια της Νομαρχίας Αθηνών διαπίστωσαν ότι κανένα από τα μισθωμένα πούλμαν που ελέγχθησαν δεν έφερε την ένδειξη σχολικό ή του ανώτατου ορίου ταχύτητας. Από την Τροχαία έγιναν έλεγχοι σε 374 σχολικά λεωφορεία και σε 63 μισθωμένα πούλμαν, από τα οποία με παραβάσεις βρέθηκαν τα 65 και 13 αντίστοιχα, ενώ τρία ακινητοποιήθηκαν.

Από τα μικτά κλιμάκια της Νομαρχίας έλεγχοι έγιναν σε 27 σχολικά λεωφορεία, από τα οποία, στα 10 διαπιστώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα από 410 έως 1.065 ευρώ, ενώ σε πέντε περιπτώσεις αφαιρέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας.

«Δυστυχώς, η πρώτη μέρα των ελέγχων στα σχολικά λεωφορεία από τα μικτά κλιμάκια της Νομαρχίας έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε ο νομάρχης κ. Γ. Σγουρός. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα.