ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι είναι η ψευδοποδάγρα

Ψευδοποδάγρα είναι πάθηση των αρθρώσεων, η οποία χαρακτηρίζεται από σποραδικές κρίσεις με έντονους πόνους, όπως από αρθρίτιδα, οι οποίοι διαρκούν από ημέρες έως εβδομάδες.

Οπως η ποδάγρα, η ψευδοποδάγρα προκαλείται από κρυστάλλους, οι οποίοι αποτίθενται σε αρθρώσεις. Ωστόσο, προσβάλλει συνήθως τις μεγαλύτερου μεγέθους αρθρώσεις, όπως των γονάτων, του καρπού και των αγκώνων, και το είδος των κρυστάλλων που αναπτύσσονται στην ψευδοποδάγρα είναι διαφορετικό από το είδος των κρυστάλλων, οι οποίοι προκαλούν ποδάγρα. Οι κρύσταλλοι ψευδοποδάγρας αποτελούνται από διένυδρα πυροφωσφορικά άλατα ασβεστίου (CPPD), παρά από κρυστάλλους ουρικών αλάτων, όπως τυπικώς συμβαίνει για την ποδάγρα.

Αποθέσεις των CPPD στις αρθρώσεις μπορούν να οδηγήσουν ενδεχομένως σε οστεοαρθρίτιδα. Οπως για την ποδάγρα, γίνεται διάγνωση της ψευδοποδάγρας με εξέταση υγρού από την πάσχουσα άρθρωση και με τη διαπίστωση κατά πόσον οι κρύσταλλοι αποτελούνται από διένυδρα πυροφωσφορικά άλατα ασβεστίου (CΡΡD).

Οι πόνοι και η φλεγμονή αντιμετωπίζονται συνήθως με τη λήψη ενός συνταγογραφούμενου μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους φαρμάκου. Επίσης μπορεί να αφαιρεθεί υγρό από την πάσχουσα άρθρωση και να γίνει ένεση κορτικοστεροειδούς φαρμάκου για τον περιορισμό του πόνου. Γενικώς δεν χρειάζεται θεραπευτική αγωγή μεταξύ κρίσεων.