ΚΟΙΝΩΝΙΑ

O Συνήγορος για «σαράβαλα»

«Μποτιλιάρισμα» αρμοδιοτήτων διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη σχετικά με το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τις διαδικασίες απομάκρυνσής τους. Υστερα από συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του ΣτΠ και των εμπλεκόμενων φορέων διαπιστώθηκε ότι βασική προτεραιότητα είναι η συνεργασία όλων των πλευρών καθώς και η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός αυτοκινήτου που μετατρέπεται στους δρόμους της πόλης σε… απόβλητο.

Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν κατά τις συναντήσεις ήταν και η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας στους OTA (Π.Δ. 116/2004) σύμφωνα με την οποία οι δήμοι έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν αδειοδοτημένα κέντρα συλλογής οχημάτων. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα οδηγούνται απ’ ευθείας στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) επειδή, όπως υποστηρίζουν οι OTA, τα λίγα κέντρα υποδοχής που υπάρχουν βρίσκονται μακριά, με αποτέλεσμα το κόστος της μεταφοράς των οχημάτων να είναι ασύμφορο. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν πόροι ούτε για τη φύλαξη των οχημάτων στους ειδικούς χώρους. Σχεδόν αδύνατη είναι και η εξακρίβωση των στοιχείων του τελευταίου κατόχου λόγω ελλιπών στοιχείων του υπουργείου Μεταφορών. Τέλος ο ΣτΠ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς οι μονάδες επεξεργασίας οχημάτων του ΟΔΔΥ δεν ελέγχονται ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.