ΚΟΙΝΩΝΙΑ

O μαυροπίνακας των μαθητών

Μόλις και μετά βίας… ξεπερνούν τη βάση οι καθηγητές Λυκείου βαθμολογούμενοι από τους μαθητές τους. Οι γενικοί βαθμοί τους κυμαίνονται μεταξύ 10,8 και 12,6. «Δεν είναι καθόλου μεταδοτικοί», «δεν δείχνουν ενδιαφέρον», «δεν είναι αντικειμενικοί», «λίγο καλύτερα τα πάνε με τη συμπεριφορά τους και τη γνώση του αντικειμένου τους». Αυτά είναι τα σχόλια των μαθητών των τριών τάξεων Λυκείου, οι οποίοι συμμετείχαν σε μία μέσω Διαδικτύου αξιολόγηση των καθηγητών τους.

Ειδικότερα, σε έρευνα του δικτυακού χώρου www.ratemyteachers.gr οι συνολικά 1.147 μαθητές Λυκείου (215 από την A΄ τάξη, 424 από τη B΄ τάξη, 508 από τη Γ΄ τάξη) που συμμετείχαν βαθμολόγησαν ανά μάθημα την οργάνωση και το ενδιαφέρον των καθηγητών τους, τη μεταδοτικότητά τους, την αντικειμενικότητά τους, τη συμπεριφορά τους απέναντι στους μαθητές και τη γνώση τους στο αντικείμενο διδασκαλίας. H γενική εικόνα είναι πάρα πολύ κακή, έστω κι αν ελέγχεται ο βαθμός σοβαρότητας που επέδειξαν οι μαθητές σε αυτό το εγχείρημα της αξιολόγησης.

Ετσι, οι μαθητές της A΄ Λυκείου έδωσαν γενικό βαθμό 12,6 στους καθηγητές τους. Οσο μεγαλώνουν οι μαθητές τόσο πιο αυστηροί γίνονται. O γενικός βαθμός από τους μαθητές για τους καθηγητές της B΄ Λυκείου έφθασε στο 11,8, ενώ για εκείνους της Γ΄ Λυκείου μόλις στο 10,8.

Οπως προκύπτει από τους γενικούς βαθμούς, οι επιμέρους βαθμοί των μαθητών για τους καθηγητές τους δεν ξεπερνούν τη μετριότητα. H πλειονότητα κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15. Μάλιστα, σε 2 μαθήματα σε σύνολο 47 και στις τρεις τάξεις οι καθηγητές μένουν… μετεξεταστέοι. Στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου ο γενικός βαθμός ήταν 9,9, ενώ οι μαθητές της A΄ Λυκείου βαθμολόγησαν τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό μόλις με 8,7. Μάλιστα, σε αυτό το ιδιαίτερης σημασίας για τους μαθητές Λυκείου μάθημα προκύπτει σημαντικό έλλειμμα. Ενδεικτικά, στην A΄ Λυκείου σε τέσσερα από τα πέντε κριτήρια -μεταξύ αυτών και της γνώσης του αντικειμένου- οι καθηγητές βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση.

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των εκπαιδευτικών είναι η μεταδοτικότητα και αποτυπώνεται και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Οι μαθητές της A΄ τάξης Λυκείου βαθμολόγησαν με 11,4 τη μεταδοτικότητα των καθηγητών τους, της B τάξης με 10,4, ενώ ακόμη πιο αυστηροί ήταν οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου: βαθμολόγησαν κάτω από τη βάση -με μέσο όρο 9,5- τη μεταδοτικότητα των καθηγητών τους. Οι γενικές βαθμολογίες για την οργάνωση, το ενδιαφέρον, την αντικειμενικότητα και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών κυμαίνονται μεταξύ 10,5 και 13,5. Εύλογα, τους καλύτερους βαθμούς παίρνουν οι καθηγητές για τη γνώση του αντικειμένου τους (12,2 στη Γ΄ Λυκείου, 13,6 στη B΄ Λυκείου, 14 στη Γ΄ Λυκείου).

Οσο και εάν οι μαθητές βρέθηκαν να… βαθμολογούν τους καθηγητές τους σε μία ανεπίσημη -και «χαλαρή»- αξιολόγηση, η κακή γενική εικόνα που προκύπτει προβληματίζει, καταδεικνύοντας ότι ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός του Λυκείου είναι λανθασμένος…