ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ορια στη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Αυστηρά όρια ως προς τη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τρίτα πρόσωπα θέτει με δύο αποφάσεις της η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πρόκειται για τις αποφάσεις υπ’ αριθμόν 51 και 52/2005 που αφορούν χορήγηση δεδομένων οικογενειακής κατάστασης μιας γυναίκας σε τρίτο πρόσωπο από δήμο χωρίς τη συγκατάθεσή της, αλλά και απαίτηση εργοδότριας εταιρείας για χορήγηση προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της και συγγενών τους. Στην πρώτη περίπτωση, κατά την οποία χορηγήθηκε από δήμο σε τρίτο πρόσωπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μιας γυναίκας χωρίς τη συγκατάθεσή της, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ στον δήμο και επέβαλε στο τρίτο πρόσωπο να καταστρέψει το πιστοποιητικό που του χορηγήθηκε παρανόμως, απαγορεύοντάς του να το χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε σκοπό.

Στη δεύτερη περίπτωση, κατά την οποία ασφαλιστική εταιρεία ζητούσε από τους εργαζομένους της να δηλώσουν αν οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους (μέχρι τρίτου βαθμού) διαμεσολαβούν ή όχι σε ασφαλιστικές εργασίες με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν συνεργάζονται ή όχι με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έκρινε ότι είναι μεν νόμιμη η συλλογή απλών προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων της εταιρείας για τους συγκεκριμένους σκοπούς που συνδέονται άμεσα με τη σχέση εργασίας, ωστόσο κρίνει ότι η συλλογή προσωπικών δεδομένων τρίτων ατόμων, που δεν συνδέονται με σχέση εργασίας, υπερβαίνει τον σκοπό επεξεργασίας και δεν πρέπει να συλλέγονται, ενώ στην περίπτωση που έχουν ήδη συλλεγεί θα πρέπει να καταστραφούν.