ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ανοιγμα» σε ιδιώτες για πρόσθετους πόρους

Τα πανεπιστήμια πρέπει να αξιοποιούν στο έπακρο τους υπάρχοντες πόρους αλλά και να μπορούν να αναζητούν νέους. Αυτά αναφέρει το πόρισμα της επιτροπής, το οποίο προτείνει «άνοιγμα» των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα. Πρόταση, που υιοθέτησε το σύνολο των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, όπου συζητήθηκε χθες το πόρισμα.

Ειδικότερα, οι 8 «σοφοί» προτείνουν τα ακόλουθα:

– Θα πρέπει να δοθεί στα AEI η δυνατότητα μεγαλύτερης ευχέρειας και τροποποίησης των προϋπολογισμών τους.

– Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να κάνουν «άνοιγμα» στον ιδιωτικό τομέα, αναζητώντας συμπληρωματικούς πόρους. Γι’ αυτό προτείνεται η θέσπιση διεύθυνσης οικονομικής ανάπτυξης του πανεπιστημίου με αρμοδιότητα την προσέλκυση συμπληρωματικών πόρων (όπως χορηγιών)», αναφέρει το πόρισμα. Και συνεχίζει: «Στο αντικείμενο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ίδρυση ακαδημαϊκών θέσεων ειδικών γνωστικών αντικειμένων, με όρους κοινά αποδεκτούς από το πανεπιστήμιο και τον χορηγό, δυνατότητα που καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα κληροδοτήματα, τα ιδρύματα κοινωφελούς σκοπού κ.λπ.». «Εάν η Πολιτεία δεν σου δώσει τις θέσεις διδασκόντων που θέλεις, μπορείς να αναζητήσεις νέους πόρους από άλλες πηγές», τόνισε ο κ. Βερέμης.

Αφορολόγητα έσοδα

Η πρόταση αυτή αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από μερίδα φοιτητών και πανεπιστημιακών. Πάντως, ο κ. Βερέμης διευκρίνισε ότι οι χορηγοί δεν θα έχουν λόγο στην οργάνωση του προγράμματος σπουδών. Βέβαια, για την προσέλκυση νέων εσόδων οι 8 πανεπιστημιακοί προτείνουν «τα εισοδήματα των πανεπιστημίων απ’ οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται να απαλλάσσονται της φορολογίας».

Παράλληλα, ορίζεται η θέσπιση θέσης οικονομικού διευθυντή στα ιδρύματα, όμως απαλείφθηκε από το πόρισμα ο όρος του «μάνατζερ».