ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κέρδισε το «στοίχημα» από τον ΟΠΑΠ

Σχεδόν δύο χρόνια από τη συμπλήρωση των έξι κερδοφόρων δελτίων «Πάμε Στοίχημα» ο τυχερός – άτυχος παίκτης δικαιώθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας και μπορεί πλέον να λάβει το υπόλοιπο των κερδών -3.668.378,60 ευρώ- που μέχρι πρότινος ο ΟΠΑΠ αρνούνταν να του καταβάλει.

Στις 11 Ιουνίου του 2004 ο Θ. Σ. οικονομολόγος, συμπλήρωσε έξι διαφορετικά δελτία με τα ίδια προγνωστικά για το «Πάμε Στοίχημα – Ποδόσφαιρο» πληρώνοντας 1,5 ευρώ για το καθένα. Τα προγνωστικά του απεδείχθησαν σωστά, με αποτέλεσμα να κερδίσουν όλα τα δελτία. Οταν όμως μετά λίγες ημέρες πήγε στον Οργανισμό για να εισπράξει τα κέρδη, οι υπεύθυνοι του ΟΠΑΠ του κατέβαλαν το ποσό που αντιστοιχούσε στο ένα εκ των έξι δελτίων, δηλαδή 733.675,72 ευρώ, επισημαίνοντάς του ότι βάσει εσωτερικού κανονισμού είναι το ανώτερο ποσό που μπορεί να κερδίσει κάποιος.

Αρχικά ο οικονομολόγος κατέθεσε ένσταση στον ΟΠΑΠ, η οποία, ωστόσο, απερρίφθη καθώς ο Οργανισμός επικαλέστηκε διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Διεξαγωγής Παιχνιδιού Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης. Εν συνεχεία ο παίκτης των έξι τυχερών δελτίων προσέφυγε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας διεκδικώντας το σύνολο των κερδών και υποστηρίζοντας ότι «οι επίμαχες διατάξεις αναφέρονται σε ειδικές περιπτώσεις παικτών που έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν τα αποτελέσματα και συμμετέχουν στο παιχνίδι δόλια και παρά την αντίθετη έστω και εικαζόμενη θέληση του ΟΠΑΠ». Ο προσφεύγων επεσήμανε επιπλέον ότι στη δική του περίπτωση οι διατάξεις δεν τυγχάνουν εφαρμογής καθώς αυτός συμπλήρωνε επί σειρά ετών δελτία χωρίς να κερδίζει και ως εκ τούτου δεν ανήκει στην κατηγορία των δολίων παικτών, ενώ ο ίδιος καταλόγισε στον ΟΠΑΠ παραβίαση της διαφάνειας, των χρηστών ηθών και της αρχής της καλής πίστης. Σημειώνεται ότι πρόσθετη παρέμβαση στο δικαστήριο υπέρ του ΟΠΑΠ έκανε η Ιντραλότ.