ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκθεση στη Βουλή για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες

Στην πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατέληξε η αρμόδια Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η σχετική έκθεση κατατέθηκε χθες στη Βουλή, διακρίνοντας έξι βασικές θεματικές ενότητες που επηρεάζουν με άμεσο τρόπο την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία: εκπαίδευση, απασχόληση, προσβασιμότητα, υγεία, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και συντονισμό των διαφόρων δράσεων. Σχετικά με το ζήτημα της απασχόλησης των ΑΜΕΑ η έκθεση προτείνει την υιοθέτηση ισχυρότερων κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη και απασχόληση αναπήρων, την αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και τέλος τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να υπάρξει διαχωρισμός των προσλήψεων ΑΜΕΑ από τις υπόλοιπες προστατευόμενες κατηγορίες όπως οι πολύτεκνοι.

Κάρτας Αναπηρίας

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προτείνει επίσης των καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας, αλλά και την ισόβια αναγνώριση της ιδιότητας σε περιπτώσεις χρόνιας και μη αναστρέψιμης αναπηρίας. Για το μείζον πρόβλημα της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στις πόλεις, η επιτροπή προτείνει την εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήματος για την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητική αναπηρία στις αρχιτεκτονικές σχολές, την ένταξη του κριτηρίου προσβασιμότητας στους διαγωνισμούς των δημοσίων έργων και, φυσικά, την υιοθέτηση πολύ αυστηρών κυρώσεων για τους αυτοκινητιστές που παρκάρουν σε ράμπες και χώρους στάθμευσης τόμων με αναπηρία.

Τέλος, η έκθεση αναφέρεται και στον καθοριστικό ρόλο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ζητώντας να τηρούνται οι προϋποθέσεις εκπομπής δελτίων ειδήσεων και προγραμμάτων στη νοηματική, αλλά και τη σύνδεση της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών με τον βαθμό προσβασιμότητας των προγραμμάτων τους προς τα ΑΜΕΑ.

«Προσδοκούμε ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις της Επιτροπής θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία στον δημόσιο διάλογο, σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με αναπηρία» δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής της Ν.Δ., κ. Ελευθερία Μπερνιδάκη.