ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μόνα στο σπίτι -ευτυχώς- με τη γιαγιά τους

Βασικό πυλώνα της ελληνικής οικογένειας αποτελούν και σήμερα οι γιαγιάδες, προσφέροντας πολύτιμη χείρα βοηθείας στη φύλαξη των παιδιών και «ανάσα» στους νέους γονείς. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία -τα οποία συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2004- οι ελληνικές οικογένειες δύσκολα εμπιστεύονται τη φροντίδα των παιδιών σε «ξένους», ιδιαίτερα όταν υπάρχει μια δραστήρια γιαγιά, πρόθυμη να προσφέρει απλόχερα -και δωρεάν- τις υπηρεσίες της.

Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 6.252 νοικοκυριών, καταγράφηκαν οι ώρες που τα παιδιά έως 12 ετών περνούν σε προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, φύλαξης μέσα ή έξω από το σχολείο, με παιδοκόμους, παππούδες ή γιαγιάδες κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Οπως προέκυψε, στο 48,5% του συνόλου των παιδιών εξασφαλίζεται κάποιου είδους φροντίδα έως 30 ώρες την εβδομάδα, στο 34% φροντίδα άνω των 30 ωρών, ενώ στο 17,5% δεν παρέχεται καμία φροντίδα (την αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι γονείς). Στο 17,2% των παιδιών έως 2 ετών παρέχεται φροντίδα έως 30 ώρες, ενώ φροντίδα άνω των 30 ωρών παρέχεται στο 32,8% των παιδιών. Για τις ηλικιακές ομάδες από 3 έως 5 ετών και από 6 έως 12 ετών, φροντίδα πάνω από 30 ώρες παρέχεται σε ποσοστά 44,3% και 57,6% αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στα παιδιά που λαμβάνουν φροντίδα άνω των 30 ωρών εβδομαδιαίως, στις ηλικίες έως 2 ετών αυτή παρέχεται κατά 80,5% από συγγενείς και κυρίως γιαγιάδες, ενώ τα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης συμμετέχουν με μόλις 16,6%. Στη φροντίδα της γιαγιάς σε ποσοστό 56,8%, αφήνονται και τα παιδιά 3-5 ετών, το 8,2% φυλάσσονται από παιδοκόμους, ενώ ένα 7,3% συμμετέχουν σε προγράμματα φύλαξης στο σχολείο. Τα προγράμματα φύλαξης στο σχολείο διευκολύνουν σε ποσοστό 20,1% τους γονείς των παιδιών από 6 έως 12 ετών, ωστόσο και σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα τα πρωτεία έχουν οι κοντινοί συγγενείς (21,9%). Γενικότερα, η φροντίδα από παιδοκόμους αντιστοιχεί στο 6,2% για το σύνολο των παιδιών, ενώ η φροντίδα από προγράμματα φύλαξης εκτός σχολείου κυμαίνεται σε ποσοστά χαμηλότερα του 1,5% για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οπως τονίζει η ΕΣΥΕ, η παροχή φροντίδας παιδιών αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα στη βελτίωση του δείκτη ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Είναι χαρακτηριστικό, όπως έδειξε η έρευνα, ότι στη μερική απασχόληση εργάζονται το 16,2% των γυναικών και μόλις το 3,7% των ανδρών. O στόχος που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η εξασφάλιση έως το 2010 παροχών φροντίδας παιδιών κατά 90% για τα παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών και τουλάχιστον κατά 33% για τις μικρότερες ηλικίες.