ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Παράγουμε» κάθε χρόνο 5,5 εκατ. τόνους μπάζων

Με δύο έτη καθυστέρηση θα είναι έτοιμο (το προσεχές φθινόπωρο) το Προεδρικό Διάταγμα για τη διαχείριση των μπάζων. Στόχος είναι σε 10 χρόνια από την εφαρμογή του νέου νόμου να ανακυκλώνεται ή να επαναχρησιμοποιείται το 50% των υλικών που παράγονται από οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα. Η επαναχρησιμοποίηση των μπάζων αναμένεται να δώσει λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των 5,5 εκατομμυρίων τόνων μπάζων που «παράγονται» ετησίως στην Ελλάδα, αλλά και να μειώσει τις ανάγκες για λατόμευση.

Το σχέδιο του νομοθετήματος «για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις» παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2004. Οπως και τα υπόλοιπα σχετικά νομοθετήματα, το νομοσχέδιο στοχεύει σε πρώτο επίπεδο στον περιορισμό της δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα. Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά (π.χ. τούβλα, σίδερα κ.λπ.) θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς μεγάλο κόστος, ενώ ο σχεδιασμός ενός έργου θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για την ανακύκλωση των κατασκευαστικών υλικών. Μάλιστα πριν από την έναρξη ενός έργου που αφορά εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις, οι εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν στις πολεοδομίες στοιχεία σχετικά με το πόσα μπάζα εκτιμούν ότι θα παραχθούν και με ποιο τρόπο θα τα αξιοποιήσουν.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση εταιρειών που θα ασχολούνται με τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από οικοδομές, ώστε να υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης (π.χ. διαλογή ώστε να επαναχρησιμοποιούνται ορισμένα υλικά) και κυρίως ελεγχόμενη απόθεση. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να παραδίδουν στις πολεοδομίες «βεβαίωση εγκεκριμένου συστήματος» ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του έργου, πιστοποιώντας ότι υπήρξε σωστή διαχείριση των μπάζων. Εφόσον το νομοσχέδιο βρει τον στόχο του, θα τερματιστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης άχρηστων οικοδομικών υλικών σε ρέματα, παράδρομους, δάση κ.λπ. καθώς η κάθε οικοδομική ή τεχνική εταιρεία θα πρέπει υποχρεωτικά να συνεργάζεται με αδειοδοτημένες εταιρείες. Παράλληλα θα μειώσει τις ανάγκες λατόμευσης (με προφανείς ευεργετικές συνέπειες για το περιβάλλον), καθώς μέρος των αναγκών θα καλύπτεται από τα επαναχρησιμοποιούμενα υλικά.

Το σχέδιο νόμου, που παρουσιάστηκε πριν από δυόμισι χρόνια, προέβλεπε συγκεκριμένους στόχους: σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, θα έπρεπε πριν από έξι μήνες ήδη να συλλεγόταν το 50% των μπάζων και να αξιοποιούνταν το 30% του παραγόμενου από εργασίες χώματος και πέτρας. Σταδιακά προβλεπόταν η αύξηση των ποσοτικών στόχων: η ανακύκλωση του 25% όλων των μπάζων έως το 2008 και του 50% έως το 2015. Οι στόχοι αυτοί βέβαια πρόκειται να αναθεωρηθούν, καθώς το νομοσχέδιο έχει «κολλήσει» στις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, στις οποίες επεστράφη πριν λίγο καιρό από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με πηγή του ΥΠΕΧΩΔΕ, το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο, με στόχο να έχει θεσμοθετηθεί έως το τέλος του έτους.