ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε ανακύκλωση πλέον τα μπάζα

Το φθινόπωρο θα είναι έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα για τη διαχείριση των υλικών τα οποία προέρχονται από τεχνικά έργα και κατεδαφίσεις. Στόχος είναι να ανακυκλώνεται το 50% των 5,5 εκατομμυρίων τόνων από μπάζα που παράγονται ετησίως στην Ελλάδα.