ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι υποψήφιοι που ήδη χαμογελούν

Μεικτά χθες τα συναισθήματα των 98.140 υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι της θεωρητικής κατεύθυνσης μάλλον ξαφνιάστηκαν ευχάριστα με τα θέματα της Ιστορίας, μέτριας δυσκολίας χαρακτηρίσθηκαν τα θέματα Βιολογίας για τη θετική κατεύθυνση, δυσκολότερα του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για τους υποψηφίους της τεχνολογικής.

Ειδικότερα, για τα θέματα της Ιστορίας, η Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων ανέφερε ότι «προέρχονται από αρκετά μεγάλη έκταση της εξεταζόμενης ύλης. H διατύπωση των ερωτήσεων γίνεται με σαφήνεια, αλλά δεν προωθείται η κριτική και η δημιουργική ικανότητα, όπως και στα προηγούμενα χρόνια. Τα θέματα της B΄ ομάδας αναφέρονται σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα και ήταν αναμενόμενα. H επιλογή, όμως, των πηγών δεν είναι η ενδεικνυόμενη, γιατί δεν παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να συνθέσουν τις γνώσεις τους με τις πρόσθετες ιστορικές πληροφορίες που προσκομίζουν τα ιστορικά παραθέματα και να καταλήξουν σε μία ερμηνευτική προσέγγιση». «Τα φετινά θέματα ήταν σχετικά εύκολα και ότι οι υποψήφιοι μπορούσαν να διεκδικήσουν ένα πολύ καλό βαθμό» ανέφερε στην «K»  η καθηγήτρια του εκπαιδευτικού ομίλου ΟΡΙΟΝ κ. Ελένη Σιαχάμη.

Για τη Βιολογία ο γ.γ. της Ενωσης Βιολόγων, κ. Βαγγέλης Ηλιάδης, δήλωσε στην «K» ότι τα θέματα ήταν πιο εύκολα από πέρυσι και αναμενόμενα για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές». «Τα θέματα στη Βιολογία μπορούν να θεωρηθούν κλιμακούμενης δυσκολίας με αρκετές απαιτήσεις από τους υποψηφίους» ήταν το σχόλιο στην «K»  του κ. Γεώργιου Τρίγκα του ΟΡΙΟΝ.

Τέλος, για τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών ο κ. Αναστάσιος Γιαννουλάκης από τον ίδιο όμιλο ανέφερε ότι «φέτος ήταν αρκετά απαιτητικά. Απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που είχαν εμβαθύνει στις βασικές έννοιες του μαθήματος. Δεν μπορούμε να πούμε τελικά ότι τα τέσσερα θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, καθώς υπήρχαν «δύσκολα» ερωτήματα σε κάθε θέμα. Θεωρούμε ότι οι αδύναμοι μαθητές δύσκολα θα πετύχουν το 10».