ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκίρων και Θησέας στην Κακιά Σκάλα

Με τελικό κόστος σχεδόν διπλάσιο από το αρχικώς προβλεπόμενο και δύο χρόνια καθυστέρηση παραδόθηκε τελικά χθες στην κυκλοφορία η πολύπαθη Κακιά Σκάλα. Με την απόδοση στην κυκλοφορία του κλάδου από Κόρινθο προς Αθήνα αναμένεται να δοθεί τέλος στο οξύ κυκλοφοριακό έμφραγμα που δημιουργείται κάθε Σαββατοκύριακο.

Αλλαγές σχεδίων

Στο ιστορικό ανακατασκευής της Κακιάς Σκάλας συνοψίζεται όλη η κακοδαιμονία των δημοσίων έργων στην Ελλάδα. Η σύμβαση ανάθεσης της κατασκευής του τμήματος της Κακιάς Σκάλας (οδικά και σιδηροδρομικά έργα) υπεγράφη το 2000 ανάμεσα στο ελληνικό Δημόσιο και την κοινοπραξία «ΜΕΤΩΝ – ΑΚΤΩΡ – TEB – ΑΕΓΕΚ». Είχε αρχικό προϋπολογισμό 60 δισ. δραχμές (176 εκατ. ευρώ) και αποτελούσε τμήμα του άξονα Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ). Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε το σύνολο του οδικού έργου να έχει ολοκληρωθεί σε τέσσερα χρόνια, ενώ το σιδηροδρομικό τμήμα σε τρία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός δεν περιελάμβανε σήραγγες, οι οποίες προστέθηκαν στην πορεία χωρίς να είναι αναγκαίες, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους του τεχνικού κόσμου. ..

Ο σχεδιασμός άλλαξε αρκετές φορές. Το 2002 ανατέθηκε στην ΑΚΤΩΡ μια συμπληρωματική εργολαβία ύψους 89,8 εκατ. ευρώ, οι αρχικές μελέτες άλλαξαν (επικαλούμενες μια σειρά από ετερόκλητους παράγοντες, όπως ο σεισμός της Αθήνας και τα ατυχήματα σε σήραγγες στην Αυστρία και την Τσεχία) και το έργο συνεχίστηκε. Τελικά πριν από το καλοκαίρι του 2004 δόθηκε στην κυκλοφορία… το μισό εργό: το οδικό τμήμα της Κακιάς Σκάλας από Αθήνα προς Κόρινθο, που περιλάμβανε τρεις σήραγγες στην κατεύθυνση προς Κόρινθο («Γεράνεια» 850 μέτρων, «Ευπαλίνος» 1.700 μ. και «Αίθρα» 1.200 μ.).

Η παράδοση του υπόλοιπου τμήματος (που αφορούσε το τμήμα από Κόρινθο προς Αθήνα και βελτίωση των μέτρων ασφαλείας στις σήραγγες) ανατέθηκε σε νέα εργολαβία (εταιρεία ΑΤΤΙΚΑΤ) τον Σεπτέμβριο του 2004, αυξάνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά 33,4 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν νέες προσφυγές -εξαιτίας της πραγματοποίησης κλειστού διαγωνισμού- που είχαν ως αποτέλεσμα οι εργασίες να καθυστερήσουν έναν ακόμα χρόνο και να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2005…

Ο νέος άξονας

Τελικά το υπολειπόμενο έργο στην Κακιά Σκάλα παραδόθηκε χθες· περιλαμβάνει το οδικό τμήμα από Κόρινθο προς Αθήνα με τις δύο νέες σήραγγες «Σκίρων» μήκους 370 μέτρων και «Θησέας» μήκους 350 μέτρων. Συνολικά, ο νέος άξονας περιλαμβάνει 7,5 χιλιόμετρα κλειστού αυτοκινητόδρομου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ). Στα ανοιχτά τμήματα του δρόμου υπάρχει στηθαίο ασφαλείας ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ όπου ο δρόμος μπαίνει στο βουνό, αυτό γίνεται σε ανεξάρτητες σήραγγες. Οι πέντε σήραγγες, τρεις στην κατεύθυνση προς Κόρινθο και δύο στην κατεύθυνση προς Αθήνα έχουν συνολικό μήκος 4.470 μέτρα και διατομή πλάτους 15 μέτρων.

Ο νέος άξονας της Κακιάς Σκάλας περιλαμβάνει, τέλος, κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας, που επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της κυκλοφορίας στις σήραγγες και έξω από αυτές, τρεις γέφυρες συνολικού μήκους 390 μέτρων και πλάτους 17 μέτρων και σήραγγες διαφυγής (για περίπτωση έκτακτης ανάγκης) συνολικού μήκους 900 μέτρων και όπως σημείωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς, «το έργο αυτό θα το χαρούν ειδικότερα όσοι επιβαίνουν στα 70 χιλιάδες αυτοκίνητα που κάθε Κυριακή του καλοκαιριού επιστρέφουν στην Αθήνα»…