ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενας κώδικας δεοντολογίας για παρουσίαση θεμάτων αναπηρίας

Εναν δημοσιογραφικό οδηγό που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κώδικας δεοντολογίας για την παρουσίαση θεμάτων αναπηρίας στα ΜΜΕ, συνέταξε και κυκλοφόρησε η Γεν. Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο υπουργός Επικρατείας Θεόδωρος Ρουσόπουλος, είναι να βοηθήσει στην απαλοιφή άστοχων αναφορών σε συμπολίτες μας με αναπηρία από τα ΜΜΕ. «Φιλοδοξεί να καταργήσει τις προσεγγίσεις αμηχανίας ή ενοχής που χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο μέρος των αναφορών, τόσο στον έντυπο όσο και τον ηλεκτρονικό Τύπο», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Ρουσόπουλος. Ανάμεσα στις συμβουλές προς τους δημοσιογράφους, που περιλαμβάνονται στον οδηγό, προτείνονται μεταξύ άλλων η εξίσωση των κριτηρίων επιλογής θεμάτων με αυτά του μη ανάπηρου πληθυσμού, η συστηματική συνεργασία του δημοσιογράφου με αναπηρικούς φορείς, η αποφυγή μιας σειράς απορριπτέων ορολογιών κ.ά. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του γλωσσικού οδηγού στηρίχθηκαν σε παρεμβάσεις που έγιναν στη διάρκεια της «Διημερίδας για τα άτομα με αναπηρία και ΜΜΕ», που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο.