ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες τεχνολογίες κατά διαφθοράς

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών είναι βασικό όπλο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ουσιαστική προώθηση της διαφάνειας σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Την επισήμανση αυτή έκανε ο υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης κ. Προκ. Παυλόπουλος σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στην οποία μίλησε και ο υφυπουργός κ. Απ. Ανδρεουλάκος. Οι νέες τεχνολογίες, είπε με έμφαση ο υπουργός, είναι το όχημα της διαφάνειας, καθώς όχι μόνον επιτρέπουν και διευκολύνουν την πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία, αλλά περιορίζουν την απ’ ευθείας επαφή του με τον υπάλληλο, παρέχοντας τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει τις διαδικασίες που επιθυμεί απλούστερα και με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες, τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, είναι «η πάταξη των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και η άρση διοικητικών εμποδίων, που βλάπτουν την επιχειρηματικότητα και νοθεύουν τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς». Την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών με την επιμόρφωση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού συνέδεσε άμεσα ο κ. Ανδρεουλάκος. «Δει δη ανθρώπων στην Ελλάδα και όχι δει δη χρημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά, παραφράζοντας τη γνωστή αρχαία ρήση. Αναφερόμενος ο υφυπουργός στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, περιέγραψε τη φιλοσοφία των ΚΕΠ, που ανέρχονται πλέον σε 1.037 καταστήματα. «Στόχος μας είναι ο πολίτης να πηγαίνει σ’ ένα γκισέ, στο ΚΕΠ που είναι κοντά στο σπίτι του, κοντά στο γραφείο του, και από εκεί να εξυπηρετείται. Αυτό είναι πρόδηλο ότι εξασφαλίζει χρόνο στον πολίτη και στις επιχειρήσεις και το σπουδαιότερο εξασφαλίζει διαφανή συναλλαγή». Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν:

Από το 2003 μέχρι σήμερα, έχουν απευθυνθεί στα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων περισσότεροι από 4.333.614 πολίτες και έχουν γίνει περισσότερες από 7.237.525 πιστοποιημένες συναλλαγές. Αν υπολογίσει κανείς και όσους προσέρχονται στα ΚΕΠ για πληροφόρηση, βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ή επικυρώσεις εγγράφων, ο αριθμός αυτός είναι πολλαπλάσιος (60.000 πολίτες επισκέπτονται καθημερινά τα ΚΕΠ).

Με τη χρήση των τεχνολογιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανέφερε επίσης ο κ. Ανδρεουλάκος, ο πολίτης και οι επιχειρήσεις αποκτούν έγκαιρη πληροφόρηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων του κράτους. Ενδεικτικά είπε, o διαδικτυακός τόπος των ΚΕΠ από τον Φεβρουάριο 2003 μέχρι σήμερα έχει δεχθεί πάνω από 489.000.000 επισκέψεις, ενώ με το νέο έργο e-kep ο πολίτης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για το διοικητικό προϊόν που τον ενδιαφέρει. Διοικητικές πληροφορίες δίδονται και αιτήσεις υποβάλλονται και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του υπουργείου Εσωτερικών «1564».