ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλάζει η διαδικασία «πρόσκλησης» στα ΚΤΕΟ

Απλουστεύεται η διαδικασία πρόσκλησης Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) των ΙΧ Επιβατικών αυτοκινήτων και των ΙΧ φορτηγών κάτω των 3,5 τόνων του νομού Αττικής σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, ενώ περιορίζεται και η ισχύς του ελέγχου στα δύο χρόνια από τρία που ισχύει. Ο τεχνικός έλεγχος, στην Αττική θα πραγματοποιείται βάσει της ημερομηνίας έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος αντί του εβδομαδιαίου προγράμματος, που καθοριζόταν σύμφωνα με τον αριθμό κυκλοφορίας. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσέρχονται για έλεγχο των οχημάτων τους από τρεις εβδομάδες νωρίτερα έως μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία έκδοσης (όχι το έτος) της πρώτης άδειας, με αποτέλεσμα η ημερομηνία έκδοσης να αποτελεί το ημερολογιακό σημείο αναφοράς για τους τεχνικούς μετά την αγορά του οχήματος. Αναλυτικά από τις 2/1/2007 θα ελέγχονται τα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τα έτη 1999, 2000 και 2001 σύμφωνα με την ημερομηνία της άδειας. Επίσης μέσα στο 2007 θα ελεγχθούν τα ΙΧΕ και τα φορτηγά ΙΧ κάτω των 3,5 τόνων που μεταβιβάστηκαν στο νομό Αττικής από την υπόλοιπη χώρα από το 1999 έως το 2001 και δεν είχαν υποχρέωση ελέγχου στο νομό που είχαν την έδρα τους πριν από τη μεταβίβαση. Η ισχύς του πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου γίνεται διετής από τριετής, ενώ επισημαίνεται ότι όσα πιστοποιητικά εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μέχρι το τέλος του 2006 ισχύουν έως την αναγραφόμενη ημερομηνία καθώς υπάγονται ακόμη στην τριετία.