ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα υπάρξει αστυνόμευση;

«Η επιβολή υψηλών προστίμων δεν εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των οδηγών με τις διατάξεις του ΚΟΚ. Η επιβολή αυστηρών μέτρων οφείλει να συνοδεύεται και από ένα σχέδιο που θα εξασφαλίζει τον εντοπισμό των παραβατών. Η συστηματική αστυνόμευση, από την άλλη, είναι ο μοναδικός παράγων που μπορεί να διασφαλίσει την εφαρμογή των μέτρων. Παράλληλα κάθε χώρα διαμορφώνει το point system με άλλη λογική το οποίο είναι ενταγμένο σε έναν κώδικα και ένα σύστημα προστίμων αλληλένδετα μεταξύ τους. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι οι αλλαγές, που θεσπίζονται δεν είναι αποτέλεσμα επιστημονικής τεκμηρίωσης. Η αλλαγή στα όρια ταχύτητας για παράδειγμα δεν καθορίστηκε βάσει μελέτης, που συγκρίνει τον δείκτη ατυχημάτων και τις πραγματικές ταχύτητες στους δρόμους. Οι βασικότερες αδυναμίες, που εντοπίζονται στην αναθεώρηση κάθε ΚΟΚ, είναι η αποσπασματικότητα στην εφαρμογή των μέτρων και κυρίως η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Παράλληλα η απουσία εντατικής αστυνόμευσης και η έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας και της προόδου των προβλεπόμενων δράσεων καθιστούν ελλιπή την επιβολή των εκάστοτε νέων μέτρων».

* Ο κ. Παπαδάκος είναι πολιτικός μηχανικός -συγκοινωνιολόγοςπρώην πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.