ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρέμβαση 430 πανεπιστημιακών

Την αντικατάσταση των προέδρων των Δ.Σ. των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες -βάσει του νόμου- προϋποθέσεις ζητούν με ψήφισμά τους 430 πανεπιστημιακοί, επιστήμονες και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το ψήφισμα, που αποτελεί το αποτέλεσμα ανοικτής συζήτησης και διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» (Ιωάννινα, 16-19 Νοεμβρίου), περιλαμβάνει 10 πολιτικές αλλαγές «που θα πρέπει να λάβουν χώρα άμεσα για την αποτελεσματικότερη προστασία του βιολογικού πλούτου της χώρας».

Πράγματι, ενώ σύμφωνα με το ν. 2742/99, ο πρόεδρος ενός Φορέα Διαχείρισης θα πρέπει να είναι ειδικός επιστήμονας «με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα του φυσικού περιβάλλοντος», σε πολλές προστατευόμενες περιοχές οι θέσεις έχουν καλυφθεί από επιλογές των τοπικών αρχόντων. Εκτός από την αντικατάστασή τους, οι ειδικοί ζητούν την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τους Φ.Δ. ώστε να έχουν ουσιαστικότερο ρόλο, δηλαδή όχι μόνο γνωμοδοτικό, αλλά και εκτελεστικό, καθώς και την αναβάθμιση του ρόλου της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 (που επιβλέπει τη λειτουργία των Φ.Δ.), ως ανεξάρτητου φορέα, με επαρκή στελέχωση από εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.

Ταυτόχρονα, προτείνουν τη δημιουργία Ταμείου «Προστατευόμενων Περιοχών – Φύση 2000» και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των Φ.Δ. από εθνικούς πόρους σε μόνιμη βάση, καθώς και τη δημιουργία εθνικού σώματος φυλάκων προστατευόμενων περιοχών. Τέλος, οι επιστήμονες επαναδιατυπώνουν το αίτημα της δημιουργίας αυτόνομου υπουργείου Περιβάλλοντος.Λινα Γιανναρου