ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα μυστικά κονδύλια της Siemens

H Εισαγγελία του Μονάχου και ο εσωτερικός έλεγχος της μητρικής Siemens καταλήγoυν σε άλλη εκδοχή από αυτή που παρουσίασε ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης, που συγκλονίζει τη Γερμανία, σχετικά με τις απολήξεις της στη χώρα μας.

Ο Σίκετσακ συνέδεε τα «μαύρα ταμεία» της εταιρείας με «δωροδοκίες» ανώτερων στελεχών του ελληνικού Δημοσίου για το σύστημα ασφαλείας C4Ι των Ολυμπιακών Αγώνων. Ωστόσο, υπάλληλοι του τμήματος εσωτερικών υποθέσεων της Siemens εκτιμούν ότι πληρωμές ενδεχομένως κατέληγαν είτε στην Κύπρο είτε σε μόνιμους πελάτες της εταιρείας στην Ελλάδα.