ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσλήψεις γιατρών λόγω εφημεριών

Από τον Ιούλιο του 2007 αναμένεται να ισχύσει το νέο ωράριο των γιατρών του ΕΣΥ, καθώς το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φέρεται αποφασισμένο να προχωρήσει σε εξάμηνη αναβολή της εφαρμογής του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Επιπλέον, προτίθεται να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα των γιατρών για ενσωμάτωση της αποζημίωσης για τις εφημερίες στις «συντάξιμες» αποδοχές, αλλά και να καταβάλει πρόσθετο επίδομα.

Ειδικότερα, χθες, ο υπουργός κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος ενημέρωσε τους εκπροσώπους των νοσοκομειακών γιατρών για την πρόσφατη συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομίας κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, στην οποία συμφωνήθηκαν τα εξής:

– Να ενσωματωθεί η αποζημίωση που λαμβάνουν οι γιατροί για την εφημεριακή τους απασχόληση στις αποδοχές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξή τους.

– Να καταβληθεί στους νοσοκομειακούς γιατρούς πρόσθετο επίδομα, το ύψος τους οποίου καθώς και η διαδικασία καταβολής του θα τύχουν επεξεργασίας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

– Να γίνουν εντός του 2007 οι απαραίτητες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, προκειμένου το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας ειδικευμένων και ειδικευόμενων να προσαρμοστεί σταδιακά στις κοινοτικές προβλέψεις, χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία των νοσοκομείων ειδικά κατά τις εφημερίες.

Σημειώνεται ότι το νέο ωράριο των γιατρών (48 ώρες για τους ειδικευμένους και 58 για τους ειδικευόμενους) που προβλέπεται από το Π.Δ. 76/2005 -το οποίο υιοθετεί κοινοτική οδηγία- συνεπάγεται μείωση των επιτρεπόμενων εφημεριών για τον κάθε γιατρό, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις στα προγράμματα εφημεριών των νοσοκομείων αλλά και τις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ. Πάντως, ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί η μείωση έστω και κατ’ ελάχιστο των αποδοχών των γιατρών. Οι προαναφερθείσες «παροχές» θα αποτυπωθούν σε κλαδική σύμβαση εργασίας. Για τις ανάγκες υπογραφής της σύμβασης, αλλά και πρόσληψης του επιπλέον ιατρικού προσωπικού, το υπουργείο Υγείας θα προβεί στην άμεση αναστολή των διατάξεων του «επίμαχου» Προεδρικού Διατάγματος -με νομοθετική παρέμβαση- για ένα εξάμηνο, κατ’ ανώτατο όριο. Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν επί των προτάσεων του υπουργείου εντός των προσεχών ημερών.