ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελική εγκύκλιος για αναπλήρωση διδακτικών ωρών

Μόνον οι μαθητές του δημοτικού, οι δάσκαλοι των οποίων πραγματοποίησαν 26 και 27 ημέρες απεργία (δηλαδή το σύνολο του απεργιακού κύκλου) θα κάνουν μάθημα στις 3 και 4 Ιανουαρίου για να αναπληρώσουν τη χαμένη ύλη. Αυτό προβλέπει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο αναπλήρωσης των χαμένων ωρών από την απεργία των δασκάλων που κράτησε συνολικά 27 εργάσιμες ημέρες. Μάλιστα, όσοι εκπαιδευτικοί απήργησαν τουλάχιστον 26 ημέρες, μπορούν να μην εργασθούν τις ημέρες αναπλήρωσης, αλλά αυτές να πραγματοποιηθούν από συναδέλφους τους.

Παράταση σχολικού έτους

Ειδικότερα, η νέα εγκύκλιος προβλέπει τις ακόλουθες αλλαγές:

– Αλλάζει η διάκριση του χρόνου απεργίας για τον οποίο ισχύει κάθε μέτρο αναπλήρωσης. Για κάθε δάσκαλο που απήργησε μέχρι 11 ημέρες (αντί των 10 ημερών, στην πρώτη απόφαση) η αναπλήρωση θα γίνει με περικοπή εκδρομών και επιμορφωτικών συναντήσεων. Παράταση του έτους από 15 έως 20 Ιουνίου θα γίνει σε όσες τάξεις έχουν δάσκαλο που απήργησε από 12 εως και 19 ημέρες (τα προηγούμενα όρια ήταν 11 έως 17 ημέρες). Τέλος, μάθημα εντός των διακοπών θα κάνουν όσοι μαθητές ο δάσκαλος των οποίων απήργησε από 20 έως 27 ημέρες (με την πρώτη απόφαση η ρύθμιση αυτή αφορούσε όσους απήργησε από 18 έως 27 ημέρες).

– Εξειδικεύεται ο τρόπος αναπλήρωσης με μαθήματα εντός των εορτών.

Στις διακοπές του Πάσχα

Συγκεκριμένα, 6 ημέρες από τις διακοπές του Πάσχα (τις τρεις πρώτες της Μεγάλης Εβδομάδας και τις τρεις τελευταίες της επόμενης) θα «χάσουν» όσοι μαθητές των οποίων ο δάσκαλος απήργησε από 20 έως και 25 ημέρες, ενώ και δύο ημέρες από τα Χριστούγγενα (3 και 4 Ιανουαρίου) όσοι ο δάσκαλος απήργησε 26 ή 27 ημέρες

– Η συμμετοχή στην αναπλήρωση των ωρών εντός των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων είναι προαιρετική για όσους δασκάλους απήργησαν τις αντίστοιχες ημέρες. Εάν δεν επιθυμούν να εργασθούν τις ημέρες αναπλήρωσης, μπορεί να αντικατασταθούν από άλλους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο και επιθυμούν να διδάξουν. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται κατά προτεραιότητα από τον διευθυντή του σχολείου, τον υποδιευθυντή, τους δάσκαλους του ολοήμερου και τέλος από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Πάντως, ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Δημήτρης Μπράτης ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα κάνουν μάθημα τις ημέρες των εορτών.