ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ερχεται πρόστιμο από Ε.Ε. για τους ρύπους στο Θριάσιο

Με κοινοτικό πρόστιμο απειλείται ευθέως πια η Ελλάδα λόγω της διαρκούς περιβαλλοντικής τραγωδίας του Θριασίου Πεδίου, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Επιτρόπου Στ. Δήμα, και αυτή δεν είναι παρά μία από τις υποθέσεις που κίνησε χθες κατά της χώρας η Επιτροπή…

Η Ελλάδα, σημειώνεται, έχει ήδη καταδικασθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση του Θριασίου, το οποίο η Επιτροπή περιγράφει ως «περιοχή βαρύτατα μολυσμένη με μεγάλο αριθμό βιομηχανιών» ουσιαστικά λόγω της έλλειψης κάθε πρόνοιας για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των λυμάτων. Ομως αν μετά την καταδίκη έγιναν κάποιες ενέργειες που έφθασαν μέχρι το κλείσιμο ορισμένων μονάδων, δεν έχει ακόμα γίνει το ουσιαστικότερο ίσως που είναι η εκπόνηση (και φυσικά εφαρμογή) ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου για τους επικίνδυνους ρύπους που επιβαρύνουν το Θριάσιο και, εν τέλει ολόκληρη την Αθήνα (το θέμα ανέδειξε η «Κ» στις 3/12/06)

Κατόπιν τούτου η χώρα απειλείται τώρα με πρόστιμο και τούτο ενώ ήδη έχει κινηθεί διαδικασία επιβολής προστίμου και για την παρεμφερή αλλά νομικά χωριστή υπόθεση της επιβολής προστίμου για τα αστικά λύματα της ιδίας περιοχής. Επιπλέον, δε, η κυβέρνηση παραλαμβάνει με την ίδια χθεσινή απόφαση και τελική προειδοποίηση εν όψει παραπομπής στο Δικαστήριο για το ευρύτερο θέμα της (μη…) επεξεργασίας των αστικών λυμάτων σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οπως επισημαίνει η Επιτροπή, το θέμα αφορά ιδιαίτερα την έλλειψη ή μη λειτουργία επαρκούς (κατά βάσιν τριτοβάθμιου) βιολογικού καθαρισμού σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές της χώρας στις οποίες, ακριβώς, απαιτείται πιο ενισχυμένος καθαρισμός των λυμάτων.

Πέραν των λυμάτων όμως υπάρχει και η ατμοσφαιρική ρύπανση… Ετσι, η χθεσινή ομοβροντία απειλών περί παραπομπής περιέλαβε και τελική προειδοποιητική επιστολή για τη συνεχιζόμενη χρήση, στη χώρα, καυσίμων με υψηλή περιεκτικότητα (άνω του 1%) σε θείο, τα οποία έχουν απαγορευθεί πανευρωπαϊκά από το… 2003, αλλά εξακολουθούν, παρανόμως, να χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με το δεδομένα εξαιρετικά επικίνδυνο διοξείδιο του θείου.

Ελλιπείς οι έλεγχοι τροφίμων

Η ανεπαρκής προστασία του περιβάλλοντος και, εμμέσως της υγείας των πολιτών, είναι αναμφίβολα υπόθεση και πολύ παλαιά και μάλλον θλιβερή, όμως χθες η Επιτροπή παρενέβη παραπέμποντας την Ελλάδα στο Δικαστήριο και για μια έλλειψη άμεση όσο και επικίνδυνη: την «ελλιπή στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών» με αποτέλεσμα «ελλιπείς ελέγχους και εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων», με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τον πολίτη και καταναλωτή…

Σημειώνει μάλιστα η Γενική Διεύθυνση Υγείας του Επιτρόπου Μ. Κυπριανού, ότι η χώρα έλαβε τελική προειδοποίηση περί επικείμενης παραπομπής της το… 2004, όμως παρά το ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό περιθώριο που της δόθηκε «η Ελλάδα δεν έχει κατορθώσει να καλύψει παρά ένα μόνο αριθμό των θέσεων». Αποτέλεσμα είναι οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τόσο σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών όσο και νομαρχιών, με την ειδική επισήμανση από την πλευρά της Επιτροπής ότι «πολλές από τις προσλήψεις που έγιναν δεν ανταποκρίνονται σε καθαρή αύξηση του αριθμού του διαθέσιμου προσωπικού» αλλά «χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί ή που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί»…