ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα του ΕΣΥ

Αδικαιολόγητες υπερσυνταγογραφήσεις φαρμάκων, παράτυποι διαγωνισμοί για προμήθειες υλικών, σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού, κακές κτιριακές υποδομές, πεπαλαιωμένος εξοπλισμός και «ληγμένα» φάρμακα. Τα παραπάνω είναι ορισμένες από τις διαπιστώσεις των Επιθεωρητών Υγείας – Πρόνοιας ύστερα από ελέγχους στα κρατικά νοσοκομεία. Η τελευταία ετήσια έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας – Πρόνοιας (2005) σκιαγραφεί μέσα από 556 πορίσματα τα πολλά τρωτά του ΕΣΥ, καταδεικνύοντας ότι η κακή οργάνωση και το άναρχο σύστημα προμηθειών ευθύνονται για την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος. Ενδεικτικά: γιατρός μεγάλου νοσοκομείου συνταγογραφούσε σε «υπερβολικό βαθμό» σκεύασμα, που παρασκεύαζε η εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο γιος του.

Πραγματοποιήθηκαν προμήθειες υλικών χωρίς σχετικό αίτημα από τα τμήματα, ενώ «επελέγησαν» συγκεκριμένοι προμηθευτές χωρίς αιτιολογία. Νοσήλια ασθενών δεν εισπράττονται, καθώς δεν ενημερώνεται το γραφείο κίνησης και δεν αξιοποιούνται περουσιακά στοιχεία των νοσοκομείων λόγω απουσίας ελέγχου. Στα ευτράπελα συγκαταλέγεται η χορήγηση από νοσοκομείο φαρμάκου στο οποίο αναγραφόταν «Βασίλειον της Ελλάδος»!