ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα για το Ευρωβαρόμετρο διεξήχθη σε δείγμα 29.152 Ευρωπαίων πολιτών (και υπό ένταξη χωρών) από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2006, καλύπτοντας τα 25 κράτη-μέλη της Ε. Ε. αλλά και τις δύο υπό ένταξη χώρες (Βουλγαρία – Ρουμανία) και τις δύο υποψήφιες για ένταξη (Κροατία και Τουρκία).

Στην Ελλάδα, 1.000 πολίτες κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους για ζητήματα καθημερινού ενδιαφέροντος και ευρύτερου κοινωνικού προβληματισμού. Το 53% των ερωτηθέντων ζει σε μεγάλα αστικά κέντρα και το 32% σε αγροτική περιοχή ή χωριό. Ειδικότερα, το 37% των ερωτηθέντων διαμένει στην Αττική και το 18% στην Κεντρική Μακεδονία.

Η έρευνα διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την εταιρεία TNS Opinion & Social.