ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστολή δασολόγων για το Κτηματολόγιο

«Αχρηστο έργο που δεν έχει καμία σχέση με την προστασία των δασών» χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων τη δράση «Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων», η χρηματοδότηση της οποίας έχει ενταχθεί στο Γ΄ ΚΠΣ στο πλαίσιο της σύνταξης του κτηματολογίου.

Οπως επισημαίνει ο σύλλογος σε επιστολή του προς τη Κτηματολόγιο Α.Ε., «από τεχνική άποψη, η μεθοδολογία που προτείνεται είναι εντελώς ατεκμηρίωτη.

Ολοι οι υπολογισμοί που αναφέρονται βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε υποθέσεις και εκτιμήσεις και μάλιστα ανθρώπων που δεν έχουν ξανακάνει δασικούς χάρτες στη χώρα μας». «Σύμφωνα με τις καλύτερες προβλέψεις των ίδιων των συντακτών της μεθοδολογίας θα υπάρξουν «δύο χονδρικές οριογραμμές», οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση θα έχουν ποσοστό αβεβαιότητας της τάξης του 30% για τη φωτοερμηνεία του 1945 και του 15% για τη φωτοερμηνεία του 1996», σημειώνουν οι δασολόγοι προσθέτοντας ότι κανένας διευθυντής Δασών δεν πρόκειται να πάρει υπόψη του και να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο «προϊόν».