ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταρρίπτεται η προσπάθεια διαστρέβλωσης

Τηρήσαμε απαρέγκλιτα τις δεσμεύσεις μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν στις προγραμματικές μας δηλώσεις και σταματήσαμε την περαιτέρω καταδίκη της χώρας που είχε δρομολογηθεί με το διάταγμα Ρέπα – Σκανδαλίδη: Μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου οι συμβάσεις των συμβασιούχων εκείνων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Αυτή είναι η μόνη λύση κατά το Σύνταγμα και το κοινοτικό δίκαιο και αυτήν υιοθετήσαμε με τα Π.Δ. 164/2004 και 180/2004. Και μάλιστα αναθέσαμε τον έλεγχο όλης αυτής της διαδικασίας στο ΑΣΕΠ -στο όργανο δηλαδή εκείνο που κατά το Σύνταγμα είναι ο εγγυητής της διαφάνειας στις προσλήψεις- ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία σε ό,τι αφορά το αδιάβλητο και την αντικειμενικότητα των κρίσεων. Και το ΑΣΕΠ έδωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα των συνολικών κρίσεών του, τα οποία καταρρίπτουν κάθε προσπάθεια διαστρέβλωσης. Διότι, το σύνολο εκείνων που υπέβαλαν αίτηση για να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου είναι 72.926.

Και δεν μείναμε εκεί, αλλά μεριμνήσαμε και για όσους δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και, ως εκ τούτου, δεν υπάγονται στο Π.Δ. 164/2004: Τους παρέχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή μοριοδότηση που δόθηκε ποτέ σε ποσοστό 50% (ειδικά για τα ΚΕΠ η μοριοδότηση είναι 55%), κάθε φορά που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς -εννοείται υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ- εξαντλώντας τα όρια που επιτρέπει το Σύνταγμα. Πέραν αυτού προβλέψαμε ότι η μοριοδότηση αυτή ισχύει, όχι μόνο αν θέσει κανείς υποψηφιότητα για την ίδια τη θέση στην οποία ήδη απασχολείται, αλλά για κάθε υπηρεσία, η οποία ζητεί ανθρώπους, αρκεί να είχαν παρεμφερή απασχόληση ως συμβασιούχοι.

Κάθε άλλος ισχυρισμός, μόνο ως προσπάθεια παραπληροφόρησης ή ως έωλη απόπειρα λαϊκισμού μπορεί να ερμηνευθεί.