ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι συνδικαλιστές βλάπτουν σοβαρά την Αστυνομία

«Ενας κατακερματισμένος και αναξιόπιστος οργανισμός, πεδίο εμφύλιας και κομματικής διαμάχης, εσωτερικών διαγκωνισμών και προσωπικών επιδιώξεων». Σε ποιον φορέα αντιστοιχεί η ανωτέρω περιγραφή; Ποιο είναι το Σώμα που διακρίνεται από αυτά τα διόλου κολακευτικά χαρακτηριστικά; Πρόκειται για την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα για την εικόνα που δίνει προς τα έξω το Σώμα εσχάτως, με αφορμή δηλώσεις και δράσεις συνδικαλιστικών εκπροσώπων. Τουλάχιστον αυτό αναφέρεται στην εγκύκλιο που καταρτίσθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από σχετική απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα στις αρχές Δεκέμβρη και αφορά την επαναφορά των συνδικαλιστών στην τάξη. «Οι παρεμβάσεις των συνδικαλιστών είναι συχνά έξω από τα κατά νόμο συνδικαλιστικά τους καθήκοντα. Εγώ φτιάχνω τώρα με το Αρχηγείο μια εγκύκλιο για το ποιος είναι ο ρόλος τους», είχε δηλώσει τότε ο κ. Πολύδωρας.

Υπέρβαση ορίων

Η εγκύκλιος έγινε και προωθείται ήδη στα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών. Οπως επισημαίνεται σε αυτήν, η παρουσία εκπροσώπων συνδικαλιστικών ενώσεων των αστυνομικών στα ΜΜΕ είναι συχνή το τελευταίο διάστημα. Προστίθεται δε ότι αυτοί υπερβαίνουν καταφανώς τα όρια των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων και οι παρεμβάσεις και τοποθετήσεις τους ζημιώνουν συνολικά την Αστυνομία, διαμορφώνουν αρνητικό κλίμα τόσο στο εσωτερικό της, όσο και σε σχέση με την κοινωνία. «Προβαίνουν σε κρίσεις, εκτιμήσεις, ερμηνείες και παραινέσεις, που θέτουν ευθέως σε αμφισβήτηση αναγκαίους για τη συνοχή και τη λειτουργία του Σώματος θεσμικούς ρόλους, διαμορφώνοντας μια πλασματική αρνητική εικόνα για τον Ελληνα αστυνομικό, βλάπτουν τη συνοχή του προσωπικού και διαταράσσουν τη σχέση αστυνομίας – πολίτη».

Αυστηρές κρίσεις

Οι κρίσεις για τη συμπεριφορά των συνδικαλιστών συνεχίζονται σε όλο και πιο σκληρό ύφος, καθώς, όπως αναφέρεται, η δημόσια εμφάνισή τους «συνιστά αναμφίβολα σοβαρό κίνδυνο αποδόμησης του Σώματος, «δημιουργεί εντάσεις, αντιθέσεις και διχόνοια στο προσωπικό», «προκαλεί συναισθήματα αποδοκιμασίας, αν όχι αποστροφής, από την κοινωνία».

Τις διόλου κολακευτικές διαπιστώσεις για τις δημόσιες εμφανίσεις των συνδικαλιστών, ακολουθεί η διατύπωση της πρόθεσης για οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος, προκειμένου οι συνδικαλιστές να «αποφεύγουν ενέργειες που εκθέτουν το Σώμα και συνιστούν πειθαρχικά, ακόμη και ποινικά αδικήματα». Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπισθεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί; Στην εγκύκλιο παρατίθενται όσα προβλέπονται από τον νόμο για τη συνδικαλιστική δράση και τα όριά της, υπενθυμίζονται τα δικαιώματα των συνδικαλιστών, αλλά και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τους περιορισμούς που ο νόμος θέτει. Ζητείται δε από τους κατά τόπους προϊσταμένους τους να μεριμνούν για την εφαρμογή του νόμου και όσα αυτός επιτάσσει για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες.