ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ακαδημία παρεμβαίνει στο ενεργειακό

Μετά την παρέμβασή της στο ζήτημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σχετική διακήρυξη, η Ακαδημία Αθηνών παίρνει θέση και για το οξύ ενεργειακό πρόβλημα της χώρας. Με ανακοίνωσή της, συμπύκνωμα της ημερίδας που διοργανώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ελλάδα», η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών χαρακτηρίζει «επιβεβλημένη» την ταχεία αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της χώρας, ενώ προτείνει μεταξύ άλλων την επέκταση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια, αλλά και την εφαρμογή κατάλληλων τιμολογίων για μείωση της σπατάλης.

«Είναι επιβεβλημένη η ταχεία αξιοποίηση των ΑΠΕ της χώρας, καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας», αναφέρεται στο κείμενο. «Επίσης είναι αναγκαία η αξιοποίηση του επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού της χώρας στο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού για την ενέργεια. Σημαντικότατη θεωρείται η προσπάθεια για τη δημιουργία συνείδησης και συλλογικής υπευθυνότητας για την ενέργεια και το περιβάλλον».

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, είναι απαραίτητη η δημιουργία Ολοκληρωμένης Ενεργειακής Πολιτικής με τη συμμετοχή των φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας. Οι φορείς θα συμβάλλουν στην εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Εξοικονόμησης Ενέργειας, στη συνεχή και λεπτομερή διαφώτιση του πολίτη σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την ενέργεια, στην απόκτηση παιδείας και τη δημιουργία συνείδησης στα θέματα αυτά, καθώς και τη δημιουργία φωτοβολταϊκών και θερμικών ηλιακών μονάδων και ανεμογεννητριών.

Η Ακαδημία Αθηνών εισηγείται επιπλέον τη δυναμική προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας της ενέργειας με ειδικά προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε υλικά με ενεργειακές εφαρμογές, καθώς και στην ενεργειακή τεχνολογία και οικονομία. Παράλληλα, προτείνει την εστίαση σε τομείς με δυνατότητες άμεσης εξοικονόμησης ενέργειας, όπως τα δημόσια κτίρια και οι κατοικίες (μόνωση, μέτρηση θερμικών απωλειών, πρωτόκολλα εξοικονόμησης ενέργειας, πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του πολίτη εφόσον το κόστος καλύπτεται από την αρχική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας λόγω εξοικονόμησης κ. λπ.). Κάνει λόγο επίσης για την ανάγκη βελτίωσης του βαθμού απόδοσης των σταθμών παραγωγής και μείωσης των απωλειών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για εξοικονόμηση ενέργειας από πλευράς ζήτησης (χρήση συσκευών, όπως λαμπτήρες και ψυγεία, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και εφαρμογή μέτρων μείωσης της σπατάλης, π. χ. μέσω κατάλληλων τιμολογίων).

Σημαντική είναι η παρέμβασή της και όσον αφορά τις μεταφορές, καθώς αναφέρεται στην ανάγκη επέκτασης του δικτύου των μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και στην ανάγκη αποτελεσματικότερης κίνησης των οχημάτων στις πόλεις με τη χρήση των «έξυπνων» αυτορυθμιζόμενων συστημάτων ρύθμισης της κυκλοφορίας. Προφανώς, για όλα τα ανωτέρω, καταλήγουν τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, απαιτείται «η επιστράτευση των επιστημονικών και τεχνολογικών δυνάμεων της χώρας».

Ελάχιστη η εγχώρια παραγωγή από τα αιολικά πάρκα

Υπενθυμίζεται ότι, μολονότι, έως το 2010 οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα πρέπει να καλύπτουν το 20,1% της ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα μας, σήμερα τα αιολικά πάρκα (η αιχμή του δόρατος των ΑΠΕ στην Ελλάδα) καλύπτουν μόλις το 2% της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνολικά, παράγουμε ενέργεια από ΑΠΕ ύψους μόλις 745 MW – 635 MW από αιολικά, 83 MW από μικρά υδροϋλεκτρικά και 24 MW από βιομάζα. (Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, δηλαδή τον ήλιο, παραμένει ακόμα σε νηπιακό στάδιο και δεν συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.) Υστερούμε δηλαδή τουλάχιστον 3.000 MW για να φθάσουμε τον εθνικό στόχο, ο οποίος πηγάζει από τις διεθνείς μας δεσμεύσεις (Πρωτόκολλο του Κιότο).

Κι όμως, όπως δεν σταματούν να επισημαίνουν στην Πολιτεία οι φορείς του χώρου των ΑΠΕ, μόνο η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε σημεία-κλειδιά της χώρας, μπορεί να καλύψει το 25%-30% της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα.