ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλάζει το σύστημα προμηθειών στα νοσοκομεία

Η αλλαγή του συστήματος προμηθειών των μονάδων υγείας και πρόνοιας είναι μία από τις ιδιαίτερης βαρύτητας παρεμβάσεις του υπουργείου Υγείας για το ερχόμενο έτος.

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει δηλώσει ότι στις αρχές του 2007 θα καταθέσει στη Βουλή προς ψήφιση το σχέδιο νόμου για το νέο σύστημα προμηθειών που αναμένεται να βάλει ένα τέλος στην αναρχία που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο χώρο και η οποία όπως ο ίδιος έχει δηλώσει «αφήνει περιθώρια για την ανάπτυξη παρασιτικών δραστηριοτήτων». Η βασική φιλοσοφία του νέου συστήματος είναι η διενέργεια διαγωνισμών, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των προμηθειών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερο της διαφάνειας, και ο καλύτερος προγραμματισμός που θα βοηθήσει την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων. Υπολογίζεται μάλιστα ότι από τη λειτουργία του νέου συστήματος θα εξοικονομούνται έως και 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία θα μπορούν να επενδυθούν ξανά στην Υγεία. Μάλιστα ο κ. Αβραμόπουλος πρόσφατα δήλωσε ότι με αυτό το ποσό θα μπορεί να προχωρήσει σε πρόσληψη 13.000-16.000 νοσηλευτών χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός.

Ενα σημαντικό ποσό της τάξης των 50.000.000 ευρώ θα διασφαλιστεί και από τη μείωση του αριθμού των διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών από 17 σε επτά, η οποία προβλέπεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Στα σχέδια του υπουργείου Υγείας για το ερχόμενο έτος είναι και η σταδιακή έναρξη της λειτουργίας ενός οργανωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στόχος του υπουργείου είναι η εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και η δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ευρύτερη ελληνική περιφέρεια, τα οποία θα λειτουργήσουν ως «αναχώματα» των νοσοκομείων, αφού θα απορροφούν μεγάλο όγκο των ασθενών που δεν χρειάζονται υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παροχής φροντίδας. Το δίκτυο των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας φροντίδας, θα γίνει αρχικά με την αξιοποίηση των υπαρχόντων δομών του ΕΣΥ, δηλαδή των Κέντρων Υγείας, των περιφερειακών και αγροτικών ιατρείων. Σε δεύτερο στάδιο θα ξεκινήσει η σταδιακή μεταφορά του κλάδου παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών του ΙΚΑ στο ΕΣΥ.

Τέλος, μεταξύ των προθέσεων του υπουργείου είναι και η έναρξη εντός του 2007 των έργων ανέγερσης νέων νοσοκομείων με τη μέθοδο των Συμβάσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να δημιουργηθούν ένα Παιδιατρικό και ένα Ογκολογικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, και Γενικά Νοσοκομεία στη Κω, τη Πρέβεζα και την Ανατολική Αττική.