ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Α.Π. έκλεισε το θέμα συμβασιούχων

Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αρ. 19 και 20/2007) κλείνει οριστικά το θέμα χιλιάδων συμβασιούχων της νέας «γενιάς», η μονιμοποίηση των οποίων εκκρεμούσε στα δικαστήρια. Με πλειοψηφία 28 αρεοπαγιτών υπέρ και μειοψηφία 23 κατά, η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου αποφάσισε, κάνοντας δεκτές τις εισηγήσεις του εισαγγελέα κ. Γ. Σανιδά, αλλά και του αρεοπαγίτη κ. Δ. Κανελλόπουλου, ότι δεν μπορούν να μονιμοποιούνται όσοι συμβασιούχοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του «διατάγματος Παυλόπουλου» και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Βασικός άξονας του σκεπτικού της αρεοπαγιτικής απόφασης είναι ότι μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, απαγορεύεται ρητά κάθε μετατροπή συμβάσεως ορισμένου σε αορίστου χρόνου, στο δημόσιο ακόμη κι αν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Κατά την απόφαση μάλιστα μόνο αρμόδιο για να κρίνει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η Ολομέλεια δέχθηκε, ωστόσο, ότι τα δικαστήρια διατηρούν το δικαίωμα να κρίνουν και να χαρακτηρίζουν κατά περίπτωση σε ποια κατηγορία υπάγονται οι συμβασιούχοι (αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Με την τελευταία, όμως, συνταγματική αναθεώρηση και εν όψει της διατύπωσης του άρθρου 103 του Συντάγματος απαγορεύεται η μετατροπή όλων των συμβάσεων, ορισμένου χρόνου και έργου σε αορίστου χρόνου. Στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου επισημαινεται επίσης ότι η μονιμοποίηση των συμβασιούχων, παραβιάζει ακόμη τις συνταγματικές επιταγές της ισότητας, της παροχής ίσων ευκαιριών εργασίας σε όλους του πολίτες, καθώς εισάγονται εξαιρέσεις και διακρίσεις, χωρίς αυτές να επιβάλλονται από λόγους κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος.