ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Κλασικοί» συγγραφείς, ιατρικά και ιστορικά αναγνώσματα

Παρότι ο κατάλογος ήταν προεπιλεγμένος, τα σχολεία από εννέα περιφέρειες της χώρας και τα ΤΕΕ συνέπεσαν σε αρκετές από τις επιλογές τους (στις σταθερές αξίες), αλλά μπορεί να διακρίνει κανείς και κάποιες διαφοροποιήσεις που ασφαλώς σχετίζονται με τις προτιμήσεις των κατά τόπους συλλόγων καθηγητών. Μερικές στάσεις στις «λίστες των μπεστ σέλερ» της κάθε περιφέρειας ακολουθούν, επιχειρώντας να δώσουμε μια μικρή πρώτη εικόνα των βιβλίων που προκρίθηκαν.

1. ΤΕΕ, 90 βιβλιοθήκες

«Η Ελλάδα, η Τουρκία και το ανατολικό ζήτημα» (Γνώση, 67), «Λεξικόν της Φιλοσοφίας» (Πάπυρος, 66 ΤΕΕ), «Ο κόσμος της σοφίας» (Καστανιώτης, 65), «Λεξικό κοινωνικών επιστημών» (Ελληνική Παιδεία, 63), «Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας» (Αρσενίδης, 62), «Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια (Ελληνικά Γράμματα, 60), «Πολιτεία» του Πλάτωνα (Πόλις, 60), «Το πνεύμα των νόμων» (Γνώση, 57), «Δοκιμές» του, Γ. Σεφέρη (Ικαρος, 57), «Εγκυκλοπαίδεια των θρησκειών» (Αλκυών, 54), «Τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας: ΤΕΧΑΠ» (Conceptum, 56), «Ιστορία της τέχνης» (Βιβλιόραμα, 53),

2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (37 βιβλιοθήκες)

«Πλήρης οικογενειακή ιατρική εγκυκλοπαίδεια» (Αγγελάκης, 36), «Η ερμηνεία των ονείρων» (Επίκουρος, 36), «Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας» (Αρσενίδης, 35), «Λεξικόν της φιλοσοφίας» (Πάπυρος, 34), «Εισαγωγή στην ψυχανάλυση» (Επίκουρος, 33), «Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια – Κεφαλοδεσίματα» (κασέτα, 30), «Εκλεκτές σελίδες», του Δ. Γληνού (Στοχαστής, 32), «Η εκπαίδευση ενηλίκων» (Μεταίχμιο, 30), «Μουσεία του κόσμου» (Τζιαμπίρης/Πυραμίδα, 26), «Φωτοσύνθεση» (multimedia, 30), «Ετσι λειτουργεί το Διαδίκτυο» (multimedia, 27), «Ο βιασμός της ελληνικής δημοκρατίας» (Εστία, 27)

3. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (12 βιβλιοθήκες)

«Λεξικόν της φιλοσοφίας» (Πάπυρος, 12), «Η ελληνική λαϊκή φορεσιά» (Μέλισσα, 11), «Ψυχολογία του εφήβου» (Γρηγόρης, 10), «Εκλεκτές σελίδες» του Δ. Γληνού (Στοχαστής, 10), «Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων» (ΜΙΕΤ, 10), «Η Κατοχή» (Σιδέρης, 10), «Απαντα του Παπαδιαμάντη» (Δόμος, 9), «Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού», του Ν. Πολίτη (Βιβλιόραμα, 9), «Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις» (Εκδοτική Αθηνών, 9), «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις πρώτες ρίζες ώς την εποχή μας» του Κ. Θ. Δημαρά (Γνώση, 9), «Απαντα Αριστοτέλη» (Πάπυρος, 9), «Παιδεία: η μόρφωσις του ελληνικού ανθρώπου» (Παιδεία, 9)

4. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (21 βιβλιοθήκες)

«Λεξικόν της φιλοσοφίας» (Πάπυρος, 20), «Ιατρική εγκυκλοπαίδεια για τον άνδρα» (Κορωναίος, 20), «Τα σύγχρονα μαθηματικά στη ζωή μας» (Γιαλλελής, 20), «Πολιτεία του Πλάτωνα» (Πόλις, 19), «ʼπαντα του Πλάτωνα» (Πάπυρος 19), «Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία» (Ελληνικά Γράμματα, 19), «Η ελληνική λαϊκή φορεσιά» (Μέλισσα, 18), «Systram: αυτόματη μετάφραση σε οκτώ γλώσσες» (MLS multimedia, 18), «Ποτάμι: εκπαιδετικό λογισμικό» (Καστανιώτης, cd, 18), «Χέβι μέταλ, ροκαμπίλι και φανατικοί οπαδοί: νεανικοί πολιτισμοί και υποπολιτισμοί στη Δυτική Ευρώπη» (Ελληνικά Γράμματα, 17), «Σύγχρονη προληπτική ιατρική» (Κορωναίος, 16), «Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού» (Βιβλιόραμα, 16)

5. Περιφέρεια Ηπείρου (9 βιβλιοθήκες)

«Το πνεύμα των νόμων» του Μοντεσκιέ (Γνώση, 9), «Απαντα του Παπαδιαμάντη» (Δόμος, 9), «Η ενδυμασία διά μέσου των αιώνων» (Δωδώνη, 9), «Η μεταπολεμική πεζογραφία» (Σοκόλης, 8), «Αρχαία ελληνικά θέατρα» (Πλάτων Μάξιμος, 8), «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» (Σάκκουλας, 8), «Οι θησαυροί του Αγίου Ορους» (Εκδοτική Αθηνών, 7), «Ηθική, ο κόσμος του πνεύματος» του Ευ. Παπανούτσου (Δωδώνη, 7), «Η Χάρτα του Ρήγα» (Ετ. Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 7), «Οικολογική εγκυκλοπαίδεια» (Μπουκουμάνης, 7), «Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα» (Σαββάλας, 7), «Μεσόγειος: υποβρύχια διαδρομή» (ΚΟΑΝ, 7)

6. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (8 βιβλιοθήκες)

«Ελληνική λαϊκή φορεσιά» (Μέλισσα, 7), «Οι παιδαγωγικές επιστήμες» (Δίπτυχο, 7), «Επάγγελμα μητέρα: ανάπτυξη – διαπαιδαγώγηση από τη γέννηση ώς την εφηβεία» (Κεντικελένη, 7), «Οι Ελληνες ζωγράφοι» (Μέλισσα, 7), «Κοινωνική ψυχολογία» (Ελλην, 7), «Απαντα του Πλάτωνα» (Πάπυρος, 7), «Ψυχολογία του εφήβου» (Γρηγόρης, 7), «Πόλεμος και ειρήνη» (Γκοβόστης, 7), «Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας» (Πάπυρος, 6), «Λεξικόν της Φιλοσοφίας» (Πάπυρος, 6), «Βυζαντινών βίος και πολιτισμός» (Παπαζήσης, 6), «Ιστορία του Εμφυλίου Πολέμου» (Βιβλιόραμα, 6)

7. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (13 βιβλιοθήκες)

«Λεξικόν της φιλοσοφίας» (Πάπυρος, 13), «Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια» (Ελληνικά Γράμματα, 12), «Παιδεία: η μόρφωσις του Ελληνος ανθρώπου» (Παιδεία, 12), «Το αλκοόλ» (multimedia, 12), «Κοινωνική ψυχολογία» (Ελλην, 12), «Η παλαιότερη πεζογραφία μας» (Σοκόλης, 11), «Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού» (Βιβλιόραμα, 11), «Η ελληνική ποίηση» (Σοκόλης, 11), «Η μεσοπολεμική πεζογραφία» (Σοκόλης, 11), «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας» του Κ. Θ. Δημαρά (Γνώση, 11), «Επάγγελμα μητέρα» (Κεντικελένη, 10), «Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα» (Σαββάλας, 10)

8. Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης (18 βιβλιοθήκες)

«Λεξικόν της φιλοσοφίας» (Πάπυρος, 17), «Λεξικό κοινωνικών επιστημών» υπό την αιγίδα της UNESKO (Ελληνική Παιδεία, 16), «Το αλκοόλ» (multimedia, 16), «Ιατρικό λεξικό Larousse – Bordas» (Φυκίρης, 16), «Ο ιατρικός οδηγός του 21ου αιώνα» (ΚΟΑΝ, 15), «Εγκυκλοπαίδεια των θρησκειών» (Αλκυών, 12), «Οι μεγάλοι ζωγράφοι» (Μέλισσα, 14), «Οι Ελληνες ζωγράφοι» (Μέλισσα, 13), «Ποτάμια: εκπαιδευτικό λογισμικό» (Καστανιώτης, 13), «Η μεταπολεμική πεζογραφία» (Σοκόλης, 12), «Το λεξικό της ελληνικής μουσικής» (Γιαλλελής, 12), «Θαλάσσια βιολογία» (University Studio Press, 12)

9. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (8 βιβλιοθήκες)

«Πλήρης οικογενειακή ιατρική εγκυκλοπαίδεια» (Αγγελάκης, 8), «Ολα για την υγεία: πρακτική οικογενειακή ιατρική» (Κτίστη, 8), «Σύγχρονη προληπτική ιατρική» (Κορωναίος, 8), «Επάγγελμα μητέρα» (Κεντικελένη, 8), «Λεξικό κοινωνικών επιστημών» (Ελληνική Παιδεία, 8), «Πετρέλαιο: πρώτη ύλη και φορέας ενέργειας» (multimedia, 7), «Νεοελληνικές γιορτές» (Παπαδήμας, 7), «Η μεταπολεμική πεζογραφία» (Σοκόλης, 7), «Οικολογική εγκυκλοπαίδεια» (Μπουκουμάνης, 6), «Η Χάρτα του Ρήγα» (Επιστημονική Εταιρεία, 6), «Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων» (Εκδοτική Αθηνών, 6), «Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα» του Κυρ. Σιμόπουλου (Στάχυ, 5).

Τα «πρώτα δέκα» της λίστας

1. Λεξικόν της Φιλοσοφίας,

2. Ελληνική Λαϊκή Φορεσιά,

3. Απαντα, του Πλάτωνα

4. Εκλεκτές σελίδες,

5. Το αλκοόλ,

6. Πλήρης οικογενειακή ιατρική εγκυκλοπαίδεια,

7. Απαντα, του Αλέξανδρου Πα-παδιαμάντη

8. Ανοιχτά χαρτιά, του Οδυσσέα Ελύτη,

9. Αδελφοί Καραμαζώφ, του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι,

10. Δοκιμές, του Γιώργου Σεφέρη.