ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράδειγμα προς αποφυγήν ο Αχελώος

Εκθεση-παρέμβαση της διεθνούς οργάνωσης WWF καταδεικνύει το περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος της δρομολογούμενης εκτροπής του Αχελώου. Οπως ανέδειξε η «Κ» σε εκτεταμένο ρεπορτάζ στο φύλλο της προηγούμενης Κυριακής, το συγκεκριμένο έργο σχεδιάστηκε προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα έλλειψης νερού της Θεσσαλίας, ενώ την ίδια ώρα η κατασπατάληση του πολύτιμου πόρου στην περιοχή συνεχίζεται. Η έκθεση αναφέρεται σε ανάλογα εγχειρήματα παγκοσμίως και προβάλλει τον Αχελώο ως «παράδειγμα προς αποφυγήν» καθώς θα προκαλέσει δραματική περιβαλλοντική υποβάθμιση σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί προστατευόμενες από την Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, ενώ πολλά είδη θα κινδυνεύσουν με εξαφάνιση. Οπως, μάλιστα, επισημαίνεται στην ίδια έκθεση, ο Αχελώος θα αλλάξει ρου προκειμένου να ποτιστεί το βαμβάκι, ένα προϊόν που επιδοτείται αδρά και η καλλιέργεια του οποίου θα έπρεπε να αντικατασταθεί.