ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από το 2008 νέα διπλώματα οδήγησης

Τον κίνδυνο να… μπερδεύουν την άδεια οδήγησης με την πιστωτική τους κάρτα θα έχουν οι νέοι οδηγοί από το 2008 οπότε και αναμένεται η έκδοση των πρώτων πλαστικοποιημένων διπλωμάτων σε μέγεθος και σχήμα πιστωτικής κάρτας. Με στόχο τον περιορισμό της πιθανότητας πλαστογραφίας αλλά και την καθιέρωση ενιαίου τύπου για τις χώρες – μέλη της Ε.Ε. τα νέα διπλώματα θα εκδίδονται και θα τυπώνονται από την Αστυνομία, ενώ θα παραλαμβάνονται από τις Νομαρχίες.

Με μικροτσίπ

Τα νέα διπλώματα θα έχουν τοποθετημένο ένα μικροτσίπ το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον οδηγό, ακόμη και την ομάδα αίματος. Τα στοιχεία που θα έχει αποθηκευμένα το μικροτσίπ θα επιτρέπουν τον έλεγχο από την αστυνομία των στοιχείων του οδηγού καθώς θα διαπιστώνεται αυτομάτως εάν έχει γίνει αφαίρεση του διπλώματος αλλά και πόσοι βαθμοί ποινής του Point System βαρύνουν τον κάθε οδηγό. Η αντικατάσταση των διπλωμάτων πραγματοποιείται με βάση κοινοτική οδηγία, η οποία προβλέπει ότι στα επόμενα 25 χρόνια θα υπάρχει ενιαία άδεια σε όλα τα κράτη της E.E. αντί για τις 110 διαφορετικού τύπου που κυκλοφορούν σήμερα. Ολες οι άδειες θα πρέπει το αργότερο έως το 2013 να εκδίδονται με τη νέα τους μορφή, ενώ τα κράτη – μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 25 ολόκληρα χρόνια προκειμένου να προχωρήσουν στην αντικατάσταση όλων των παλαιών, χάρτινων διπλωμάτων.

Το χρώμα της κάρτας – διπλώματος θα είναι ροζ από την μπροστινή πλευρά, όπου θα υπάρχει και φωτογραφία του κατόχου, καθώς και όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σημερινό χάρτινο δίπλωμα. Στο πίσω, κίτρινο μέρος θα αναγράφεται ο τύπος, η κατηγορία δηλαδή του διπλώματος, ενώ διαφορετικές θα είναι οι άδειες για οδηγούς μοτοσικλέτας, ανάλογα με τον κυβισμό της μηχανής. Στόχος της κοινοτικής οδηγίας, που ορίζει τις παραπάνω προδιαγραφές είναι ο περιορισμός της δυνατότητας πλαστογραφίας. Παράλληλα καθιερώνονται και κοινές για όλα τα κράτη – μέλη, ελάχιστες προϋποθέσεις για τις ιατρικές εξετάσεις καθώς και πιο αυστηρά κριτήρια για την επιλογή των εξεταστών.

Κάθε 10 χρόνια

Η ανανέωση των νέων αδειών οδήγησης θα πρέπει να γίνεται κάθε 10 χρόνια, ενώ η οδηγία παρέχει σε όσα κράτη – μέλη επιθυμούν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την περίοδο ανανέωσης στα 15 χρόνια. Κατά την ανανέωση θα επικαιροποιούνται τα στοιχεία του οδηγού, ενώ θα μπορούν τα κράτη να θεσπίζουν για τους οδηγούς προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.