ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ερχονται πρόστιμα για τη Φυλή

Ενα νέο Κουρουπητό δημιούργησε η Ελλάδα και μάλιστα μέσα σε διάστημα ενός έτους! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ανακοινώσει τον Οκτώβριο την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωδικαστήριο για την κακή διαχείριση του ΧΥΤΑ στη Φυλή. Ο χώρος έχει κατασκευαστεί με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά λειτουργεί ως χωματερή – ξεφορτωνόμαστε εκεί τόνους σκουπιδιών, χωρίς καμία επεξεργασία. Οι απειλές των ευρω-προστίμων δεν στάθηκαν ακόμη αρκετές να διδάξουν στην Ελλάδα πώς να διαχειρίζεται τα απορρίμματά της.