ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρώτα βήματα

Η νέα οικολογική καταστροφή στη λίμνη Κορώνεια με τον μαζικό θάνατο υδρόβιων πτηνών συνέπεσε με τη μαζική αύξηση γνωστών τοξικών κυανοβακτηρίων, τα οποία είχαν παρατηρηθεί σε χαμηλούς αριθμούς στο νερό της λίμνης τον μήνα Φεβρουάριο. Πρώτο βήμα για την εκτίμηση και αντιμετώπιση κρίσεων από τοξικά κυανοβακτήρια αποτελεί η διαρκής βιο-παρακολούθηση της λίμνης και ιδιαίτερα του φυτοπλαγκτού. Η απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία υπάρχει σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Συμπληρωματικά μπορεί να δράσει η παρακολούθηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής» των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

* Η Μαρία Μουστάκα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Βιολογίας του ΑΠΘ.