ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυστηρά μέτρα Σουφλιά για τον Ασωπό

Αποδείχθηκε πως ο «κόκκινος συναγερμός» για την ενεργοποίηση του κράτους στο περιβαλλοντικό αίσχος της ρύπανσης του Ασωπού ήταν το «εξασθενές χρώμιο». Η ανίχνευση της καρκινογόνου ουσίας στο πόσιμο νερό παραποτάμιων οικισμών οδήγησε στη λήψη αυστηρών μέτρων από το ΥΠΕΧΩΔΕ με στόχο την απορρύπανση του ποταμού και την επιβολή ουσιαστικών κυρώσεων στις επιχειρήσεις, που ευθύνονται για τη ζοφερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο υδροφόρος ορίζοντας της ευρύτερης περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κ. Γιώργος Σουφλιάς χαρακτήρισε «εθνικό έργο» τις παρεμβάσεις στον ποταμό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» ακολουθούν δραστικά μέτρα για τον Κηφισό και για την Κορώνεια.