ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπάρχει και εγγεγραμμένος από το έτος 1926…

Το 1926 έχει εγγραφεί ο πρώτος φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ακραία περίπτωση, που καταγράφεται στο μεγαλύτερο πληθυσμιακά ίδρυμα της χώρας, όμως τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ήδη αρχίζουν να αντιμετωπίζουν το ζήτημα των «αιώνιων» φοιτητών. Με βάση τα στοιχεία του υπ. Παιδείας για το 2006-2007, από τους συνολικά 626.000 φοιτητές/σπουδαστές περί τους 250.000 λογίζονται «αιώνιοι».

Για το ζήτημα έως τώρα άλλα ιδρύματα έχουν αρχίσει την καταγραφή των «αιώνιων» (προκαλώντας και αντιδράσεις από φοιτητικούς συλλόγους), άλλα τους έχουν ειδοποιήσει με επιστολές ότι πρέπει να ενημερώσουν για το εάν επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών, υπάρχουν και ορισμένα ιδρύματα που δεν δείχνουν ιδιαίτερη… ζέση για το θέμα, καθώς δεν το θεωρούν άμεσης προτεραιότητας. Βέβαια, υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, τι θα γίνει εάν ο «αιώνιος» έχει αλλάξει διεύθυνση; Ποια θα είναι η απόφαση για όσους δεν απαντήσουν; Και πώς μπορούν να ανακαλυφθούν από τις γραμματείες των παλιών ιδρυμάτων οι «αιώνιοι», καθώς η μηχανογράφηση στα ιδρύματα μπήκε το 1996; Χαρακτηριστική είναι η πρόταση που έκανε, μέσω της «Κ», ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γρηγόρης Πραστάκος, να ληφθεί μία απόφαση κεντρικά από το υπ. Παιδείας να διαγραφούν όσοι έχουν εγγραφεί προ εύλογου χρόνου (π.χ. εικοσαετία – είναι προς συζήτηση ο χρόνος), αφού βεβαίως υπάρξει ευρεία ενημέρωση της κοινής γνώμης. Γενικά, όμως, πρόθεση των ακαδημαϊκών αρχών είναι να βρεθεί λύση χωρίς να υπάρξουν άδικες διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών. Οι ενδιαφερόμενοι, πάντως, θα πρέπει να απευθύνονται στις γραμματείες των σχολών τους. Ενδεικτικά, η κατάσταση, όπως την αποτύπωσαν στην «Κ» οι ακαδημαϊκές αρχές του κάθε ιδρύματος, είναι η ακόλουθη:

– Παν. Αθηνών: Εχει αρχίσει η καταγραφή των μη ενεργών φοιτητών και παράλληλα αξιολόγηση της φοιτητικής τους κατάστασης. Δηλαδή, εάν συμμετέχουν στις εξετάσεις -έστω λίγων- μαθημάτων ανά εξάμηνο (γεγονός που δείχνει ότι ο φοιτητής ενδιαφέρεται για τις σπουδές αλλά έχει κώλυμα για την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους) ή εάν δεν εμφανίζονται καν στις εξετάσεις και είναι πιο κοντά στην κατηγορία του «αιώνιου».

– ΕΜΠ: Εχει γίνει η καταγραφή τους και το ίδρυμα θα τους καλέσει να δηλώσουν τις προθέσεις. Εξετάζεται η ανάθεση σε έναν καθηγητή ανά σχολή του ρόλου συμβούλου των «αιώνιων» φοιτητών που θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

– Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης: Ηδη ορισμένα τμήματα έχουν στείλει επιστολές στους μη ενεργούς φοιτητές, ζητώντας να δηλώσουν εάν θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

– Παν. Πειραιώς: Γίνεται η στατιστική καταγραφή των μη ενεργών φοιτητών (οι εγγεγραμμένοι προ του 1997 είναι περί τα 7.500 άτομα) και κατόπιν θα ακολουθήσει η ενημέρωσή τους.

– Παν. Μακεδονίας: Η διαδικασία καταγραφής των μη ενεργών φοιτητών έχει αρχίσει, και θα επιταχυνθεί από Δευτέρα μετά τη λήξη (χθες) των εγγραφών των φοιτητών.

– Παν. Αιγαίου: Το ίδιο ισχύει όπως και στο Παν. Μακεδονίας.

– Παν. Πατρών: Το ίδρυμα προς το παρόν έχει δώσει βάρος στη συνδρομή στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου. Από Δευτέρα αρχίζει η αποστολή επιστολών.

– Παν. Ιωαννίνων: Οι γραμματείες σχολών έχουν αρχίσει την καταγραφή των μη ενεργών φοιτητών. Θα ακολουθήσει η γενική ενημέρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ιδρύματος, και μετά η αποστολή επιστολής σε όσους δεν ανταποκριθούν στην «ηλεκτρονική» πρόσκληση.

– Δημοκρίτειο Θράκης: Το ζήτημα θα εξετασθεί από Δευτέρα.

– Πολυτεχνείο Κρήτης: Η διαδικασία προχώρησε από το καλοκαίρι. Ηδη οι γραμματείες των σχολών έχουν λάβει απαντήσεις από ενδιαφερόμενους φοιτητές. Οι ακαδημαϊκές αρχές θεωρούν ότι όσοι «αιώνιοι» έχουν αλλάξει διεύθυνση κατοικίας και δεν έχουν ενημερώσει την σχολή, δεν ενδιαφέρονται για συνέχιση των σπουδών. Αλλωστε, κρίνεται ότι η ανάδειξη του θέματος από τον Τύπο θα πρέπει να κινητοποιήσει όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές.

– Παν. Θεσσαλίας: Εχει ήδη αρχίσει η αποστολή των επιστολών.

– Γεωπονικό Αθηνών: Το θέμα εξετάζεται, αλλά δεν θεωρείται μείζον στην παρούσα φάση.

– Παν. Κρήτης: Οπως στο Γεωπονικό.