ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξαναγεννιούνται λίμνες που αποξηράνθηκαν

Λίγο οι πλημμύρες και περισσότερο η έκταση προς καλλιέργεια, ώθησε πολλούς δήμους να αποφασίσουν την αποξήρανση παρακείμενων λιμνών. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι η αποξήρανση έφερε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε, η Φύση εκδικήθηκε για τη δραστική παρέμβαση, και αρκετές τοπικές κοινωνίες αποφάσισαν την αναδημιουργία τους, όπως στην περίπτωση της λίμνης Μαυρούδας (φωτογραφία) στην Αρέθουσα Θεσσαλονίκης.