ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμμονή σε λογικές άλλων δεκαετιών

Οι τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργού Δημοσίων Εργων περί (ξανα)εκτροπής του Αχελώου και κατασκευής 270 φραγμάτων δείχνουν μια επιμονή σε λογικές περασμένων δεκαετιών. Τα επιχειρήματα (όπως «οι άλλες χώρες έχουν πολλά φράγματα, ας κάνουμε κι εμείς κάποιες εκατοντάδες» και «εκτρέπουμε τον Αχελώο για να βελτιώσουμε την ποιότητα νερού στον Πηνειό») προκαλούν θυμηδία στους Ευρωπαίους. Ομως οι ανακοινώσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν και «προφητικές». Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, τα έργα και τα μέτρα που επιλέγονται προκύπτουν από τα σχέδια διαχείρισης κάθε λεκάνης απορροής (με βασικό στόχο την καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος και τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης) έπειτα από δημόσια διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς. Χωρίς να έχουν γίνει τα παραπάνω προτείνεται η κατασκευή εκατοντάδων έργων. Είναι δηλαδή κάτι σαν την προοικονομία στην Οδύσσεια.

* Ο κ. Γ. Τσακίρης είναι Καθηγητής ΕΜΠ, προέδρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Υδατικών Πόρων (EWRA).