ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εκτροπή του Αχελώου θα κριθεί από την Ε.Ε.

Σαράντα χρόνια μετά τις πρώτες εξαγγελίες περί εκτροπής του Αχελώου, η αντιπαράθεση υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ από τη μια και περιβαλλοντικών οργανώσεων, θιγόμενων κατοίκων από την άλλη, εισέρχεται στο τελικό στάδιο, με ορατό το ενδεχόμενο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει όλες τις πτυχές, με ζητούμενο κατά πόσον παραβιάζεται η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία από το έργο, λαμβάνοντας υπόψη καταγγελίες ότι «ίσως βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα στην ιστορία της χώρας». Την ώρα που το ΥΠΕΧΩΔΕ θεωρεί την ολοκλήρωση της εκτροπής ως δεδομένη, ειδικοί επιστήμονες κάνουν λόγο στην «Κ» για εμμονή σε λογικές άλλων δεκαετιών.