ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Εγκαίνια» σε ανενεργά λατομεία

Τα λατομεία μαρμάρων της χώρας κατέγραψαν οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα «εργαλείο» για την πολιτεία και τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες-επενδυτές στο χώρο της εξόρυξης διακοσμητικών πετρωμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΓΜΕ, ο αριθμός των ενεργών λατομείων ανέρχεται σε 230. Ωστόσο, «ο αριθμός των ενεργών και ανενεργών λατομείων αλλάζει διαρκώς, καθώς η λειτουργία ενός λατομείου εξαρτάται από τη ζήτηση του προϊόντος στην αγορά. Πολλά ανοίγουν και μετά σταματάει η εκμετάλλευσή τους, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα ξαναρχίσει», είπε στην «Κ» ο γεωλόγος και υπεύθυνος περιοχής έρευνας του έργου του Ινστιτούτου, κ. Γιάννης Χατζηπαναγής.

Ετσι, ο συνολικός αριθμός των λατομείων μαρμάρων είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς τα ανενεργά λατομεία εκτιμάται ότι μπορεί να είναι και τέσσερις φορές περισσότερα από τα ενεργά.

Σε μια προσπάθεια καταγραφής των μαρμαροφόρων κοιτασμάτων, προκειμένου να οριοθετηθούν και να τύχουν σωστής διαχείρισης, καθώς και να αξιολογηθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους, το Ινστιτούτο μελέτησε πιλοτικά τέσσερις υποπεριοχές των μεγάλων λατομικών κέντρων της χώρας.

– Στο Φαλακρό όρος -τμήμα του λατομικού κέντρου Αν. Μακεδονίας που είναι και το μεγαλύτερο της χώρας- ο συνολικός αριθμός των λατομείων μαρμάρου ανέρχεται σε 340, από τα οποία σήμερα ενεργά είναι τα 35.

– Στο Βέρμιο -τμήμα του λατομικού κέντρου Δυτ. Μακεδονίας- καταγράφηκαν 96 λατομεία μαρμάρου, από τα οποία εν ενεργεία βρίσκονται τα 14, στο νομό Αργολίδας υπάρχουν συνολικά 184 λατομεία και εν ενεργεία είναι τα 20, ενώ στο Τισαίο όρος του νομού Μαγνησίας έχουν καταγραφεί 11 λατομεία, από τα οποία τα πέντε είναι ενεργά.

«Η προσπάθεια του ΙΓΜΕ θα δώσει ένα «υπερ-εργαλείο» που θα βοηθήσει περαιτέρω τη λατομική δραστηριότητα στην Ελλάδα», είπε στην «Κ» ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου, καθηγητής Ανδρέας Γεωργακόπουλος, ενώ συμπλήρωσε πως «θα μπει μια τάξη στην εξορυκτική δραστηριότητα μαρμάρων και δομικών υλικών, διότι η προσέγγισή μας είναι πολυθεματική».

Περίπου 15 εκατ. τόνοι ή 9,5 εκατ. κυβικά μέτρα απορριμμάτων, τα γνωστά «μπάζα», βρίσκονται σήμερα αδιάθετα στα λατομεία των τεσσάρων περιοχών που μελέτησε το ΙΓΜΕ. «Από την εξόρυξη μόνο ένα 5% – 8% του πετρώματος κρατιέται και προωθείται στην αγορά. Ολο το υπόλοιπο σήμερα θεωρείται απορρίμματα. Εν τούτοις, τα υλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά για άλλα δομικά υλικά, όπως οι κυβόλιθοι, τα πυρότουβλα ή τα χρώματα και στην πραγματικότητα αποτελούν υπο-προϊόντα», ανέφερε ο κ. Χατζηπαναγής.