ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα τιμωρείται ο εργοδότης παράνομων αλλοδαπών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Την αρχή ότι πρέπει να τιμωρείται ο εργοδότης που απασχολεί παράνομους μετανάστες και όχι οι ίδιοι οι μετανάστες ακολουθεί η πρόταση για την «οδηγία περί κυρώσεων», που υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η υπό εξέταση οδηγία προβλέπει εκτός από οικονομικές και ποινικές κυρώσεις εις βάρος εργοδοτών που κατ’ επανάληψη παραβαίνουν τον νόμο, εκμεταλλεύονται ανηλίκους ή θύματα trafficking ή αναγκάζουν τους εργαζομένους να δουλεύουν υπό κακές συνθήκες.

Η οδηγία περί κυρώσεων έρχεται να συμπληρώσει την αμφιλεγόμενη «οδηγία περί επαναπατρισμού» παράνομων μεταναστών και την οδηγία για την «μπλε κάρτα» με τελικό σκοπό να αποθαρρύνει την παράνομη μετανάστευση. Γι’ αυτόν τον σκοπό προβλέπει μία ελάχιστη ποινή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εργοδότες που απασχολούν παράνομους μετανάστες. Επιπλέον, οι εργοδότες θα αντιμετωπίσουν την επιβολή προστίμου, θα πρέπει να πληρώσουν στο κράτος και τον εργαζόμενο τους φόρους και τις εισφορές που θα πλήρωναν αν τον είχαν προσλάβει νόμιμα, ενώ προβλέπεται ακόμη και η απαγόρευση, μέχρι πέντε χρόνια, της συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς και της λήψης κρατικής βοήθειας (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). Μάλιστα θα πρέπει να επιστρέψουν όποια κρατική βοήθεια είχαν λάβει το προηγούμενο έτος και να πληρώσουν πρόστιμο ανάλογο με τον αριθμό των παράνομων μεταναστών που απασχολούσαν. Υπόλογες θα είναι και εταιρείες στην περίπτωση που έχουν αναθέσει έργο σε υπεργολάβο που απασχολεί παράνομους μετανάστες και μάλιστα οι εταιρείες θα έχουν πλήρη ευθύνη στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι γνώριζαν ότι ο υπεργολάβος δρούσε παράνομα.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμό που θα επιτρέπει στους παράνομους μετανάστες να προσφεύγουν κατά των εργοδοτών τους και υπό προϋποθέσεις να τους δίνεται προσωρινή άδεια παραμονής εφόσον συνεργάζονται για τη δίωξη του εργοδότη τους. Τέλος, το Ε.Κ. επιμένει ότι θα πρέπει να επιβάλλονται χαμηλότερες ποινές σε όσους απασχολούν παρανόμως οικιακό προσωπικό.