ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποψήφιοι για ΑΕΙ – ΤΕΙ δεν δήλωσαν σχολές της περιφέρειας

Και στις βάσεις εισαγωγής για ΑΕΙ – ΤΕΙ αφήνει το αποτύπωμά της η οικονομική κρίση, καθώς κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι, σε μεγάλο βαθμό, δεν επέλεξαν σχολές της περιφέρειας (όπως συνέβαινε προηγούμενες χρονιές) παρά τη δυνατότητα άνετης εισαγωγής σε αυτές. Οπως εκτιμάται, η επιλογή αυτή έγινε ακριβώς για να αποφευχθεί η «μετανάστευση» σε επαρχιακή πόλη και η οικονομική αιμορραγία των οικογενειών, ενώ αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το «ψαλίδισμα» της ανόδου των βάσεων σε τμήματα της περιφέρειας. Σε γενικές γραμμές, οι βάσεις εισαγωγής, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, θα κινηθούν ανοδικά στις υψηλόβαθμες σχολές, με μικρές αυξομειώσεις στις «μεσαίες» και χαμηλόβαθμες σχολές.