ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευκρινίσεις για αναστολή προσλήψεων

Διευκρινίσεις για την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο έδωσε το ΑΣΕΠ, επισημαίνοντας ότι η απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες. Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα σχετικά και δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και επαναλαμβάνονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Ετσι, από 7 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών, μέχρι την ορκωμοσία την κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής. Σχετική ανακοίνωση με τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες των προθεσμιών που εκκρεμούν λόγω της προεκλογικής περιόδου για τις διαδικασίες που διεξάγονται από το ΑΣΕΠ θα εκδοθεί από την ανεξάρτητη αρχή αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης. Να σημειωθεί ότι με εγκύκλιο του υπ. Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλου, έχουν απαγορευθεί οι προσλήψεις έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.