ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αίτηση ακύρωσης των αδειών ίδρυσης των 41 κολεγίων

Με ενιαίο μέτωπο και με σημαντικά ονόματα της νομικής επιστήμης στην Ελλάδα, οι πανεπιστημιακοί και οι διδάσκοντες στα ΤΕΙ επιδιώκουν να μπλοκάρουν την αναγνώριση των κολεγίων. Η ομοσπονδία πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ) και η ομοσπονδία διδασκόντων στα ΤΕΙ (ΟΣΕΠ) θα καταθέσουν αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αδειών ίδρυσης των 41 κολεγίων, που έχουν πρόσφατα χορηγηθεί από το υπ. Παιδείας. Στην πρωτοβουλία των δύο ομοσπονδιών συμπαρατάσσονται οι πρυτανικές αρχές των πανεπιστημίων και οι πρόεδροι των ΤΕΙ.

Η αίτηση ακύρωσης των διδασκόντων στα ΑΕΙ αποτελεί μία ακόμη τροχοπέδη στην αναγνώριση των κολεγίων, αφού ήδη η Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης των Κολεγίων του ΥΠΕΠΘ (έχει αρμοδιότητα να χορηγήσει μετά ελέγχους στα κολέγια την άδεια λειτουργίας) παραμένει ανενεργή λόγω των παραιτήσεων των εκπροσώπων των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», την αίτηση ακύρωσης θα υποστηρίξει ένα νομικό επιτελείο με επικεφαλής καθηγητή του διοικητικού δικαίου της Νομικής Αθηνών. Η αίτηση θα κατατεθεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο κύριος στόχος των πανεπιστημιακών είναι το άρθρο 10 του νόμου Στυλιανίδη, σύμφωνα με το οποίο τα ελληνικά ιδιωτικά κολέγια μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις δικαιόχρησης με ευρωπαϊκά ΑΕΙ.

Οι συμβάσεις δικαιόχρησης καθιστούν τα κολέγια «παραρτήματα των ευρωπαϊκών ΑΕΙ» και άρα οι ουσιαστικοί έλεγχοι (για τα ακαδημαϊκά προσόντα διδασκόντων, πρόγραμμα σπουδών κ.ά) μπορούν να γίνονται μόνο από το μητρικό ΑΕΙ και όχι από το ελληνικό υπ. Παιδείας. Η ΠΟΣΔΕΠ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στις δικαστικές αρχές των χωρών όπου εδρεύουν τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ που συνεργάζονται με τα ελληνικά κολέγια, ενώ φοιτητές, σπουδαστές και διδάσκοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις εάν αναγνωριστούν τα κολέγια. «Η ενέργειά μας αποτελεί παρέμβαση στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, που σκοπό έχει να συμβάλει στη διασφάλιση της αναβάθμισης της ποιότητας των σπουδών στον ευρύτερο χώρο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης», καταλήγουν οι δύο ομοσπονδίες.