ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η στρατηγική για τις διεθνείς σπουδές

Μεταξύ των στρατηγικών μας στόχων είναι το Τμήμα μας να αναδειχθεί πρώτο στις επιλογές των υποψηφίων ανάμεσα στα τμήματα διεθνών σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Το Τμήμα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, τη διεθνή πολιτική οικονομία, τις διεθνείς σχέσεις και τα ευρωπαϊκά/θεσμικά ζητήματα και στοχεύει να εξοπλίσει τους φοιτητές τους με ισχυρή θεωρητική, ακαδημαϊκή υποδομή αλλά και δεξιότητες χρήσιμες για την απασχόληση των αποφοίτων του σε διεθνείς οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, στη διπλωματική υπηρεσία, στη δημόσια διοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, οι απόφοιτοί του μπορούν να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για οικονομικά θέματα.

Οι μονάδες εισαγωγής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι ήδη σε υψηλά επίπεδα, δείγμα της προτίμησης μιας ποιοτικής ομάδας υποψηφίων. Ωστόσο, στόχος είναι να καταστεί η πρώτη και συνειδητή επιλογή των υποψηφίων φοιτητών που θέλουν να ακολουθήσουν διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών μας, το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος, η απαραίτητη υποδομή και υποστήριξη, η ανάπτυξη της έρευνας και διεθνών συνεργασιών, η ευμενής απήχηση του Μεταπτυχιακού του Προγράμματος σε συνδυασμό με την κουλτούρα ποιότητας και τον δυναμισμό του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενισχύει τον στρατηγικό στόχο να καταστεί πρότυπο κι ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα διεθνολογικά Τμήματα στην Ευρώπη.

* Ο κ. Αθ. Πλατιάς είναι πρόεδρος στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.