ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατά το 2015 η δίκη σας…

Η έγκαιρη εκδίκαση υποθέσεων και έκδοση αποφάσεων -«επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της Δικαιοσύνης»- αποτελεί πάγιο αίτημα δικαστικών και εισαγγελικών Ενώσεων και μόνιμη «προτεραιότητα» του εκάστοτε υπουργού Δικαιοσύνης τα τελευταία είκοσι χρόνια. Παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες που έγιναν από την πολιτική ηγεσία της Δικαιοσύνης το πρόβλημα διογκώνεται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που προκύπτουν από έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ελλάδα κατατάσσεται ένατη ως προς τον αριθμό των δικαστών, ενώ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ως προς τον αριθμό των δικηγόρων αναλογικά με τον πληθυσμό. Ενδεικτική της οριακής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Δικαιοσύνη είναι η έκδοση σωρείας καταδικαστικών αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε βάρος της Ελλάδας, η οποία μαζί με την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Πολωνία είναι οι χώρες με τον υψηλότερο δείκτη καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων.

Εκτιμάται ότι στα δικαστήρια της χώρας εκκρεμούν σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας περί το 1.000.000 υποθέσεις. Τα στοιχεία προέρχονται από τα συνδικαλιστικά όργανα των δικαστών, δεδομένου ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης παρά το ότι έχει συστήσει εσχάτως στατιστική υπηρεσία, στην αρμοδιότητά της δεν εμπίπτει η καταμέτρηση των προσφυγών αλλά και ο χρόνος εκδίκασής τους! Ετησίως, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας κατατίθενται περί τις 350.000 μηνύσεις, εκ των οποίων όπως προκύπτει από στοιχεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας εκδικάζεται μόνο το 40% – έτσι τα πινάκια ασφυκτιούν.

Στα διοικητικά δικαστήρια πανελληνίως υπολογίζεται ότι εκκρεμούν περί τις 400.000 δικογραφίες, εκ των οποίων το 1/3 εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή στις αστικές υποθέσεις ορίζονται δικάσιμοι για το 2014, ενώ στα διοικητικά δικαστήρια για το 2015! Ανάλογη είναι η εικόνα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου υπολογίζεται ότι εκκρεμοδικούν πάνω από 30.000 υποθέσεις. Για την έκδοση απόφασης από το ΣτΕ απαιτούνται περίπου τρία χρόνια, αφού κάθε χρόνο εισάγονται 8.000 υποθέσεις και περαιώνονται περίπου 5.500.

Ο μεγάλος αριθμός των προσφυγών και των μηνύσεων λόγω της «ελληνικής δικομανίας» είναι η μία όψη του προβλήματος. Μπορεί ο αριθμός των δικαστών να είναι μεγάλος ως προς τον πληθυσμό, είναι όμως μικρός σε σχέση με τον όγκο εργασίας. Η άλλη όψη αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται οι δικαστές να αποδώσουν Δικαιοσύνη.

Στην πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε. δικαστές και εισαγγελείς έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον δύο γραμματείς, ενώ όλο το νομικό υλικό είναι μηχανογραφημένο, έτσι η πρόσβαση σε αυτό να είναι άμεση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αντιθέτως στη χώρα μας το υλικό φυλάσσεται σε κούτες που στοιβάζονται σε γραφεία δικαστικών μεγάρων, ενώ σε κάθε πέντε εισαγγελείς και δικαστές αντιστοιχεί μία γραμματέας!